ที่ Mercer เราเชื่อมั่นในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น
 

ด้วยการทำงานร่วมกัน เรากำลังกำหนดทิศทางของโลกการทำงานใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษียณอายุและผลตอบแทนการลงทุน และสร้างมิติใหม่ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อสอดรับกับความต้องการในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยความเข้าใจในข้อมูลและใช้ข้อมูลโดยตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ และด้วยการผลักดันแนวคิดไปสู่การปฏิบัติเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


เป็นเวลากว่า 70 ปีมาแล้วที่เรามุ่งมั่นในการให้คำแนะนำและจัดหาโซลูชันที่เชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนของเรา


ยินดีต้อนรับสู่โลกที่ใช้ทั้งหลักเศรษฐศาสตร์และหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเพื่อสร้างความแตกต่างในการดำเนินชีวิตของผู้คน


ยินดีต้อนรับสู่อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

รางวัลแห่งความสำเร็จ

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องราวความสำเร็จของเราในการช่วยสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของเราและพนักงานของพวกเขา

ผู้บริหารระดับสูงประจำประเทศ

ผู้บริหารระดับทั่วโลก

คณะผู้บริหารระดับสูงของเรากำหนดพันธกิจหลักของพนักงาน 25,000 คนของเราที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก พนักงานของเราขับเคลื่อนธุรกิจของเราในปัจจุบันไปสู่จุดหมายของเราในอนาคต เราเชื่อว่าแนวคิดที่ดีที่สุดเกิดจากความคิดและประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่นเดียวกับพนักงานหลายพันคนของเราที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก คณะผู้บริหารระดับสูงของเราสะท้อนให้เห็นถึงการผสานมุมมอง ภูมิหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างเข้าด้วยกันซึ่งช่วยให้เราสร้างสรรค์แนวคิดและโซลูชันใหม่และที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เกิดขึ้นมากมาย ทีมที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลายนี้มีความมุ่งมั่นที่เป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือ การขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้ก้าวไปข้างหน้าควบคู่ไปกับการสร้างความแตกต่างในการดำเนินชีวิตของผู้ที่เราให้บริการ

ความเป็นมาของเรา

ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ เรามุ่งเน้นอนาคตของผู้คนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในปี 1945 William M. Mercer, Ltd เริ่มดำเนินธุรกิจในแคนาดา และเติบโตสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การประกันภัยและสวัสดิการ บริษัทถูกเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัท Marsh & McLennan Companies ในปี 1959 และควบรวมกับแผนกการจัดการสวัสดิการพนักงานของบริษัทเดิม และได้ขยายการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การสร้างการเติบโตและการซื้อกิจการ และก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพ การเกษียณอายุ การลงทุนและการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปและแม้ว่าบริษัทของเราจะพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่จุดมุ่งหมายของเรายังคงชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ เราจะมุ่งมั่นสร้างความแตกต่างในการดำเนินชีวิตของผู้คน จากรุ่นสู่รุ่น เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกและโซลูชันวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ลูกค้าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และขยายการดำเนินธุรกิจและทรัพยากรของเราตลอดจนความสามารถของเราให้ครอบคลุมไปทั่วโลก ปัจจุบัน Mercer ทำงานร่วมกับลูกค้าใน 130 ตลาดทั่วโลกเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานของพวกเขา

Marsh McLennan

เพราะMercerเซอร์เชื่อว่า การสร้างอนาคตให้สว่างไสวขึ้นด้วยการกำหนดนิยามใหม่ของโลกแห่งการทำงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษียณอายุและผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุน และการใส่ใจเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างจริงจัง Mercer มีพนักงานประจำประมาณ 25,000 คนอยู่ใน 43 ประเทศ และ มีบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 130 ประเทศ โดย Mercer เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท (Marsh McLennan (NYSE: MMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการอย่างมืออาชีพชั้นนำของโลกในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการกลยุทธ์และการบริหารจัดการบุคลากร โดยมีพนักงานกว่า76,000 คน และมีรายได้เฉลี่ยต่อปีกว่า 17 พันล้านเหรียญ ผ่านการบริหารจัดการโดยบริษัทชั้นนำของตลาด ได้แก่ Marsh, Guy Carpenter และ Oliver Wyman Marsh McLennan ให้บริการลูกค้าในการค้นหาหรือสำรวจแนวโน้มต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปค้นหาต่อได้ที่ www.mercer.com หรือติดตามผ่าน Mercer บน Twitter @Mercer


ดู ประกาศที่สำคัญของเรา

Inclusion and Diversity: Leading the change we want to see

At Mercer, we are creating a culture of belonging where every individual can bring their whole self to work and thrive. By understanding, valuing and leveraging the strengths of all colleagues, Mercer holds a differentiating advantage. Diverse teams generate richer discussions, more innovative ideas and bigger impact than teams where everyone is the same.

Find out about Mercer’s global Inclusion and Diversity action plan which highlights our approach, strategy and actions, and commitments to create brighter futures for our colleagues, our clients and our communities.View our Important notices