การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ เป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน จากการวิจัยโดย Mercer ความต้องการพนักงานที่ทำงานประจำในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินในอนาคตจะหดตัวลง เนื่องจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ และความต้องการพนักงานแบบออนดีมานด์จากกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงจากภายนอกที่เพิ่มมากขึ้ ตำแหน่งในองค์กรที่เหลืออยู่จะถูกปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่ซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการวิเคราะห์มากขึ้น ตลอดจนจำเป็นต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาและการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี

 

 

บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินต้องการพนักงานที่เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ มีความสามารถในการทำงานกับข้อมูล พร้อมรับความเสี่ยง และรู้วิธีการป้องกันบริษัทผู้ว่าจ้างจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น แต่ทว่าทักษะทางเทคโนโลยีที่จำเป็นในการก้าวไปสู่ดิจิทัล ยังไม่ได้ถูกปลูกฝังในพนักงานปัจจุบันของบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่

 

 

เพื่อวางตำแหน่งของบริษัทที่พร้อมก้าวสู่อนาคตของการทำงานที่แข่งขันได้ในตลาด บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีที่จะก้าวไปสู่ดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ พวกเขาต้องเตรียมความพร้อมโดยไม่คำนึงถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวจูงใจหลัก ซึ่งไม่เหมือนกับแรงจูงใจที่เคยมีในธุรกิจบริการทางการเงินเช่นแต่ก่อน Mercer เชื่อว่ายังมีโอกาสอีกมากมายสำหรับผู้เล่นในตลาดในการนำเสนอโปรแกรมการเสนอคุณค่าให้กับพนักงาน (EVP) ที่ดียิ่งขึ้น บริษัทต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สื่อสารวิธีการที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น และแสดงให้เห็นถึงโอกาสในารมีส่วนร่วมในงานและการเติบโต ลูกค้าบางรายของเราเริ่มตรวจสอบเส้นทางอาชีพจากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ระบุว่า งานใดจะหมดไปเนื่องจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้แทน ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานใหม่ๆ และโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับตำแหน่งงานใหม่นี้

 

 

เนื่องจากบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินได้พัฒนากลยุทธ์การสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กรในอนาคต พวกเขาจะทำได้ดียิ่งขึ้นหากเรียนรู้จากสิ่งที่พันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีได้ทำในการดึงดูดพนักงานที่มีทักษะความสามารถสูง จากการวิจัยของเราพบว่า มี 3 ข้อแตกต่างและ 4 ข้อปฏิบัติที่บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินสามารถนำไปใช้เพื่อดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจให้มีความมุ่งมั่น

 

 

ก่อนที่จะเริ่ม อ่านรายงานฉบับล่าสุดของเราเรื่อง “ก้าวสู่ดิจิทัล:ดึงดูดกำลังคนที่มุ่งมั่นเข้าร่วมในธุรกิจบริการทางการเงิน” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่บริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อให้มั่นใจว่า พวกเขาจะเติบโตและก้าวหน้าในอนาคตของการทำงาน

ดาวน์โหลดรายงาน

กรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างเพื่อจัดส่งรายงานไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานตัวบล็อกป็อปอัพ คุณจะถูกขอให้ดาวน์โหลดรายงานผ่านเบราเซอร์ของคุณหรือดูในหน้าต่างใหม่

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล