องค์กรที่เข้าถึงได้นำความสุขในการทำงานกลับมา และสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคน

ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีในการนำเครื่องมือส่งเสริมความเข้าอกเข้าใจ ซึ่งได้ถูกพัฒนาตลอดช่วงปี 2020-2021 มาปรับใช้ เพื่อสร้างวิธีการใหม่ในการทำงานร่วมกันที่มีมนุษย์ธรรม ยั่งยืน และปรับเข้ากับแนวทางที่คนต้องการทำงานมากขึ้น ในปีนี้ เราได้เห็นถึงการถือกำเนิดขององค์กรที่เข้าถึงได้ โดยเมื่อพิจารณาถึงตัวขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าตัวองค์กรกำลังรีเซ็ตเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, สร้างความสามารถในการปรับตัวของบุคลากรและกระบวนการต่าง ๆ, คิดหาวิธีการทำงานร่วมกันและจัดการกับความไม่เท่าเทียม, ขับเคลื่อนผลลัพธ์ในด้านสุขภาวะในภาพรวม, ส่งเสริมความมีคุณค่าในการจ้างงาน และรวบรวมความมีไฟในการทำงานเพื่อกระตุ้นพนักงาน • เทรนด์ผู้มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลก 2022 - ถอดเสียงจากวิดีโอ

  โลกที่กลับตาลปัตรต้องการวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าถึง
   

  ปู่ย่าตายายสร้างความสัมพันธ์กับหลาน ๆ บน TikTok®

  คอมพิวเตอร์รู้จักเราดีกว่าที่เราคิด

  สมัยนี้ลูกหลานเราเรียนรู้ผ่านแชตบอท

  แต่ความท้าทายยังไม่จบแค่นั้น
   

  องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัว

  60% ของผู้บริหารกังวลว่าผู้มีทักษะความสามารถสูงจะไม่กลับเข้าทำงานอีกครั้ง

  98% ขององค์กรรายงานว่ามีช่องโหว่ของทักษะความสามารถอย่างมีนัยสำคัญ

  85% ของพนักงานรู้สึกว่าเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟ
   

  การปรับตัวที่จำเป็นกล่าวรวมถึง…
   

  สะท้อนคุณค่าของพนักงาน

  82% ของพนักงานคาดหวังให้นายจ้างทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อสังคม
   

  ใช้ประโยชน์จากพลังงานเชิงบวก

  การคาดการณ์ที่มีมากที่สุดในส่วนของพนักงานคือ อนาคตของการทำงานจะมีความสมดุลมากขึ้น
   

  ทำให้ช่วงเวลาต่าง ๆ มีความหมาย

  บริษัทที่มีการเติบโตสูงมีแนวโน้มที่จะออกแบบประสบการณ์การทำงานสำหรับบุคลิกที่แตกต่างกันมากกว่าถึงสองเท่า
   

  ขอต้อนรับสู่การถือกำเนิดขององค์กรที่เข้าถึงได้

  เทรนด์ผู้มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลก 2022

     

คว้าโอกาสจากเทรนด์ผู้มีทักษะความสามารถสูงปีนี้


การระบาดของโควิดในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตักตวงโอกาสพร้อมกับตระหนักถึงความเสี่ยง ผู้คนต่างกำลังแสวงหาความสุขและอิสระในการกำหนดชีวิตตัวเองใหม่ หลายองค์กรมีแผนการใหญ่ในการกำหนดตัวเองขึ้นมาใหม่ แต่คำถามสำคัญคือ องค์กรเหล่านั้นกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้จริงหรือไม่

หาคำตอบได้ในรายงานเทรนด์ผู้มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลก 2022 ของ Mercer

ห้าเทรนด์ผู้มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลกสำหรับปี 2022

ขอขอบคุณเกือบ 11,000 เสียงที่มีส่วนร่วมกับการวิจัยในปีนี้ ผู้บริหารระดับสูง, ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานที่เป็นตัวแทนจาก 16 ภูมิภาคและ 13 อุตสาหกรรม บอกเราว่าสิ่งใดทำให้ตัวเองนอนไม่หลับ และสิ่งที่ตัวเองคาดว่าจะได้เห็นในอนาคต เมื่อนำมารวมกันแล้ว เรื่องราวของพวกเขาชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการมีองค์กรที่เข้าถึงมากขึ้น ซึ่งท้าทายแนวคิดดั้งเดิมในการสร้างคุณค่า และกำหนดนิยามใหม่ของการมีส่วนร่วมต่อสังคม

 

ขยายแต่ละส่วนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนด์ที่หล่อหลอมวาระเรื่องผู้คนในปีนี้

 • รีเซ็ตเพื่อไม่ตกยุค

     

   

  หตุการณ์ในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้ทิ้งร่องรอยถาวรในทัศนคติของนักลงทุน พนักงาน และผู้บริโภค โลกใบใหม่ของการทำงาน - ที่มีความลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น - ต้องการให้มีการรีเซ็ตลำดับความสำคัญ และให้มีทักษะใหม่ ๆ เกี่ยวกับการฟัง การเรียนรู้ และการปรับตัว เพื่อระบุและตอบสนองความต้องการที่ยังค้างคาอยู่ บริษัทที่ไม่ปรับตัวจะสูญเสียความสามารถในการระดมทุน การดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงและตกยุคไป องค์กรที่เข้าถึงได้เริ่มออกมาพูดว่าตัวเองยืดหยัดในด้านใด และกำหนดมาตรฐานของ "งานที่ดี” ที่สะท้อนคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย องค์กรเหล่านี้ตั้งใจฟังสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของผู้บริโภคและพนักงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ออกแบบมาให้ปรับเปลี่ยนได้

 • ทำงานแบบเป็นพาร์ทเนอร์

      

   

  คนเราไม่อยากทำงานให้บริษัทอีกต่อไปแล้ว แต่อยากทำงานร่วมกับบริษัทแทน อนาคตของการทำงานขึ้นอยู่กับโมเดลผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ลดจำนวนชั้นลงแต่ผูกพันกันมากขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากแรงงานที่มีความยืดหยุ่น ทำงานแทนกันได้ และกระจายตัวไปทั่วโลก สิ่งนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในสัญญาทางสังคมในการทำงาน ซึ่งจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อทุกคนรู้สึกว่าตนเองได้รับข้อตกลงที่ยุติธรรม เพื่อตอบสนองเรื่องนั้น องค์กรที่เข้าถึงได้กำลังพัฒนากรอบความคิดของความเป็นพาร์ทเนอร์ทั่วทั้งระบบนิเวศของตน องค์กรเหล่านั้นกำลังสร้างความมั่นคงทางธุรกิจด้วยการผสมผสานความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างเข้าไว้ในโมเดลผู้มีทักษะความสามารถสูง, เข้าถึงกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงที่กว้างขึ้นและหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น วันนี้การเป็น “พาร์ทเนอร์” เหนือกว่า “ผู้นำ” อาจเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทใด ๆ

 • ส่งมอบสุขภาวะโดยรวมที่ดี

     

   

  การระบาดใหญ่ในครั้งนี้ได้เปิดโปงและทำให้ช่องว่างด้านสุขภาพรวมทั้งความมั่งคั่งแย่ลงสำหรับประชากรกลุ่มต่าง ๆ และเน้นให้เห็นว่าการรักษานั้นเข้าถึงได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงไป ROI จากสุขภาวะที่ดีที่มีความสำคัญในปัจจุบันนั้นไม่เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเน้นที่การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล) แต่ไปเน้นเรื่องสิ่งที่สร้างความแตกต่างในการขับเคลื่อนผลทางด้านสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตของพนักงาน สิ่งนี้ทำให้นายจ้างต้องรับผิดชอบในการรับรองสุขภาวะของพนักงานที่ดี ทั้งในด้านร่างกาย สังคม และการเงิน องค์กรที่เข้าถึงได้จะส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ สร้างความพึงพอใจและยั่งยืน รวมทั้งให้การสนับสนุนส่วนบุคคลในช่วงเวลาที่สำคัญ

 • สร้างมาเพื่อคุณค่าในการจ้างงาน

        

   

  ช่องว่างด้านอุปทานและอุปสงค์ที่มีนัยสำคัญทั้งในด้านทักษะและด้านพนักงานได้เน้นย้ำถึงบทบาทขององค์กรที่ไม่เพียงต้องสร้างความมั่นใจในความยั่งยืนของตนเอง แต่ยังต้องคุ้มครองคุณค่าในการจ้างงานในอนาคตของพนักงานตนด้วย การระบาดใหญ่ในครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโมเดลผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เน้นทักษะ และการออกแบบงานที่คล่องตัวในการสร้างกำลังคนในอนาคต องค์กรต่าง ๆ กำลังปลูกฝังกรอบความคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเท่าเทียมสำหรับโอกาสในการทำงาน รวมทั้งช่วยเหลือคนงานจากทุกภูมิหลังและทุกชั่วอายุคนให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เคย

 • ใช้ประโยชน์จากพลังงานโดยรวม

      

   

  “อนาคตของทำงาน” เป็นหัวข้อร้อนแรงมาหลายปีแล้ว แต่ก็อย่างที่ชื่อบอก เรื่องนี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องระยะยาว การระบาดใหญ่ในครั้งนี้ได้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความสำคัญของโมเดลธุรกิจใหม่ วิถีการทำงานแบบใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างทวีคูณ ไอเดียต่าง ๆ ซึ่งเคยพบกับการต่อต้าน ความกังขา และความไม่เต็มใจ ในตอนนี้กลายเป็นวิธีแก้ปัญหาต่อความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในยุคของเรา และถึงแม้คนเราจะอ่อนล้า ก็ยังมองโลกในแง่บวกมากขึ้น ในตอนนี้ บริษัทต่าง ๆ มีโอกาสพิเศษในการปลดล็อกพลังงานโดยทำให้แน่ใจว่าวาระการเปลี่ยนแปลงนั้นเน้นที่ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อออกแบบงาน การทำงาน และสถานที่ทำงานขึ้นใหม่และพร้อมสำหรับยุคหน้าสำรวจเทรนด์ HR ตามภูมิภาคและอุตสาหกรรม

ผู้นำด้าน HR ให้ความสำคัญกับประเด็นการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงในด้านใดมากที่สุดในปี 2022 จากลำดับความสำคัญด้าน HR เหล่านี้ ข้อใดที่ผู้บริหารระดับสูงเชื่อว่าจะให้ ROI แก่ธุรกิจมากที่สุด สิ่งแรกที่ทุกคนคิดคือการรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงไว้ งั้นคุณก็อาจสงสัยว่าอะไรทำให้พนักงานยังทำงานที่บริษัทปัจจุบันของตนอยู่ อย่างที่คุณจินตนาการได้ ทั้งสามกลุ่มนี้อาจไม่ได้เห็นตรงกันเสมอไป อีกทั้งความแตกต่างระหว่างภูมิภาคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจทำให้คุณประหลาดใจ

 

สำรวจสิ่งที่ค้นพบโดยการเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายงานแนวโน้มการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลก