ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในส่วนใดก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขององค์กรของคุณ วิธีการรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณจะก่อให้เกิดผลที่ตามมาในเชิงพาณิชย์และเชิงวัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่องในอนาคต องค์กรที่ประสบความสำเร็จมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นโอกาส โดยพิจารณาระหว่างสิ่งที่เป็นมาก่อนหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นคือ โอกาสที่ธุรกิจไทยจะสามารถออกแบบรางวัลตอบแทนและกำลังคนที่มุ่งเน้นอนาคต

 

เปลี่ยนแปลงกำลังคนของคุณ 

 

การคาดการณ์ล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาถึงสองปีในการฟื้นตัวกลับสู่ระดับกิจกรรมธุรกิจในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด บางส่วนของเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงประสบการณ์การทำงานเฉพาะบุคคลมีแนวโน้มแตกต่างไปจากที่เคยเกิดขึ้นในปี 2019 อย่างมาก เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์และการเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว ธุรกิจจำเป็นต้องคิดใหม่และปรับเปลี่ยนทักษะกำลังคนในปัจจุบันใหม่

 

ความเสี่ยงของการยึดติดอยู่กับที่มีสูงมาก: การไม่เปลี่ยนแปลง หมายถึง การไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับการอยู่รอดและความสำเร็จในทางการค้า ดังนั้น ช่วงเวลาในปัจจุบันที่กิจกรรมธุรกิจลดลงจึงเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่องค์กรจะเปลี่ยนแปลงกำลังคน วางโครงสร้างกำลังคนใหม่เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

 

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังคนจะดำเนินการตามหลักของเหตุผล แต่บริษัทที่มุ่งเน้นอนาคตไม่ได้กำลังปรับลดจำนวนพนักงานเพื่อรับมือกับการหดตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ แต่บริษัทเหล่านั้นกลับมุ่งเน้นอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น และออกแบบแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลรูปแบบใหม่ ตลอดจนแข่งขันในการปรับทักษะใหม่ให้กับบุคลากรมีทักษะความสามารถสูง ภายใต้กรอบนี้ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากสามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่คล่องตัว

คำถามสำคัญที่มุ่งเน้นอนาคตที่องค์กรต้องถามในเวลานี้คือ:

 

  • ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติจะช่วยเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราได้อย่างไร
  • เราปรับปรุงกำลังคนของเราควบคู่ไปกับการสร้างความยืดหยุ่นและการปรับเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างไร
  • อะไรที่เราต้องพิจารณาในการออกแบบประสบการณ์การทำงานของพนักงานรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ประสบการณ์ที่พนักงานได้รับทำให้เราแตกต่าง โดยเฉพาะในโลกของการทำงานรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานกัน
  • เราจะเสนอคุณค่าที่แข่งขันได้ให้กับบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูง และพัฒนากลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงไว้กับองค์กรได้อย่างไร
  • เราจะสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดบุคลากรของเราให้เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้อย่างไร

เปลี่ยนแปลงรางวัลตอบแทนและผลักดันประสิทธิภาพ

หนึ่งในบทเรียนเดียวกันที่เราทุกคนเรียนรู้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา คือ ความคล่องตัวและแผนรับมือฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจของเรา หากคุณยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องคิดนอกกรอบเดิมๆ และออกแบบโครงสร้างและกระบวนการใหม่ รวมถึงในส่วนของรางวัลตอบแทน

 

การสำรวจ Pulse Survey* โดย Mercer ล่าสุด เกี่ยวกับการจัดการกำลังคนและรางวัลตอบแทนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจจาก 138 องค์กร น่าแปลกใจที่ผลลัพธ์แสดงว่า แนวคิดเกี่ยวกับรางวัลตอบแทนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ในหัวข้อ “งบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนที่คาดหวัง” 82% ขององค์กรระบุว่า พวกเขายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สิ่งที่พบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญและกำลังสร้างขึ้น

 

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก แต่การวางแผนไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนนั้นยากยิ่งกว่า แต่เราจำเป็นต้องป้องกันการยึดติดอยู่กับที่ โดยเฉพาะศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการพลิกฟื้นกลับมาและผลที่ตามมาที่ไม่อาจคาดการณ์ได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เรากำลังเผชิญ ทำให้เราจำเป็นต้องเน้นย้ำสิ่งที่สำคัญตลอดเวลา เช่นเดียวกันกับรางวัลตอบแทน

 

หากมองไปยังอนาคตโดยมุ่งเน้นที่การผลักดันประสิทธิภาพอย่างแท้จริง รางวัลตอบแทนจะต้องมีความยืดหยุ่น มีความหมายอย่างแท้จริง และปรับเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบเฉพาะบุคคล การตัดสินใจเรื่องรางวัลตอบแทนต้องสื่อสารไปยังตลาดและตอบกลับตลาดโดยตรง เช่น มีแนวโน้มอย่างมากที่ชาวต่างชาติต้องการกลับไปยังประเทศของตนในช่วงที่เกิดวิกฤติ คุณจะทำอย่างไรเพื่อดึงดูดให้พวกเขาอยู่ต่อ นอกจากนี้ คุณจะกำหนดกลยุทธ์รางวัลตอบแทนเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะที่คุณต้องการในเศรษฐกิจที่คุณจินตนาการใหม่ไว้กับองค์กรอย่างไร

 

ทันทีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด การทำงานแบบคล่องตัวก็มาถึงเร็วกว่าที่ใครก็ตามจะคาดคิด การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่ง 3 ความท้าทายหลักในด้านรางวัลตอบแทน:

 

  1. การทบทวนค่าจ้างประจำปีจะกำหนดอย่างไรสำหรับรูปแบบการทำงานแบบคล่องตัว

  2. องค์กรจะต้องจ่าย (และไม่ต้องจ่าย) ให้กับพนักงานที่เข้าออกในโครงการที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาหรือไม่

  3. รางวัลตอบแทนการทำงานแบบคล่องตัวอยู่นอกโครงสร้างบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงและรางวัลตอบแทนแบบเดิม

  4. คุณกำลังออกแบบผลตอบแทนที่ดีที่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแบบเฉพาะบุคคลหรือไม่ คุณได้รวมการทำงานแบบอิสระอย่างเหมาะสมไว้ในรางวัลตอบแทนที่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบหรือไม่ คุณให้รางวัลตอบแทนที่เป็นธรรมและสอดคล้องกันหรือไม่ และคุณตอบสนองความต้องการของตลาดในเชิงรุกหรือไม่

 

Mercer พร้อมช่วยคุณตอบคำถามที่มุ่งเน้นอนาคตเหล่านี้ 

 

ความคล่องตัวของ Mercer คือกระบวนการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับความคิดเห็นจากผู้ใช้และตลาด ซึ่งครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่กลยุทธ์และแนวคิดไปสู่การส่งมอบและการต่อยอด เป้าหมาย คือ การผสานแนวคิดและนวัตกรรมใหม่เข้าด้วยกัน

 

การเปลี่ยนแปลงกำลังคนและการออกแบบรางวัลตอบแทนโดยรวมของ Mercer ช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับโครงสร้างกำลังคน ตลอดจนนโยบายและกระบวนการด้านรางวัลตอบแทนในเชิงรุก โดยการทำงานร่วมกับคุณ เราจะมุ่งเน้นการออกแบบอนาคตร่วมกับบุคลากรของคุณ  เรามีโซลูชันแบบโครงการที่สามารถกำหนดได้เอง เพื่อช่วยให้คุณยกระดับการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล ปรับปรุงการทำงานให้มีความยืดหยุ่น และจินตนาการประสบการณ์การทำงานของพนักงานรูปแบบใหม่ - เราพร้อมช่วยให้คุณกำหนดอนาคตที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

* หากต้องการสำเนาผลการสำรวจ Pulse Survey ของเรา โปรดติดต่อเราที่ mercerasia@mercer.com

Piratat Srisajalerdv
หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์อาชีพและหัวหน้าส่วนการตลาด Mercer

ติดต่อเรา

เราช่วยลูกค้าให้ปรับตัวและเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน ภายใต้สถานการณ์ของความไม่แน่นอน เราคือที่ปรึกษาที่คุณไว้วางใจได้เสมอ และเราพร้อมสนับสนุนคุณตลอดเวลา ติดต่อเราด้านล่าง:

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล