อินโดนีเซียกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ธุรกิจสตาร์ทอัพไปจนถึงธุรกิจวารุง (ธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นเจ้าของโดยครอบครัว) บริษัทของอินโดนีเซียที่ชาญฉลาดกำลังลงทุนในเครื่องมือดิจิทัลเพื่อปกป้องอนาคตของบริษัท อย่างไรก็ดี การที่เทคโนโลยีจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะและความพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน Mercer เข้าใจปัญหาที่ท้าทายในการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะและความพร้อม ตลอดจนการปรับปรุงทักษะของบุคลากรที่มีอยู่ และเรามีโซลูชันเทคโนโลยีที่หลากหลายที่นำมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนคุณและธุรกิจของคุณ

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีในอินโดนีเซีย

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและการลงทุนด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา และสนับสนุนกิจกรรมการค้าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

นอกเหนือจากสถานการณ์ Covid-19 เทคโนโลยีกำลังปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม และในบางกรณี เช่น ความสำเร็จครั้งสำคัญของแอปผู้ให้บริการผ่านยานพาหนะ อย่างเช่น Gojek กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ ในระดับรากฐาน

 

การปฏิวัติสู่ดิจิทัลไม่เพียงได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย แต่ยังได้รับการกระตุ้นและผลักดันอย่างรวดเร็วผ่านการอัดฉีดเงินลงทุนจำนวนมาก  เนื่องจากการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้เริ่มขึ้นแล้ว ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องวางแผนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทันทีหากยังไม่ได้ดำเนินการ

 

การลงทุนในเทคโนโลยีเป็นเพียงส่ว่นหนึ่งของการปฏิวัติดิจิทัล บริษัทยังจำเป็นต้องว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีทักษะและความพร้อมรองรับอนาคตไว้กับองค์กร

การกำหนดนิยาม ‘มีทักษะและความพร้อม’ ใหม่

ขณะที่เศรษฐกิจอินโดนีเซียกำลังฟื้นตัว ธุรกิจของคุณต้องการบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงเพื่อช่วยให้คุณใช้โอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก้าวนำคู่แข่ง

 

การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูง “ที่มีทักษะและความพร้อม” เริ่มต้นด้วยการสร้างกรอบทักษะความสามารถ “ที่มีทักษะและความพร้อม” และโปรไฟล์ความสำเร็จ แต่เราตระหนักดีว่า การระบุทักษะและความพร้อมที่แท้จริงเป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและเติบโตอย่างซับซ้อน แต่ Mercer|Mettl ได้ช่วยให้บริษัทจำนวนมากจัดการกับปัญหานี้ เราตระหนักว่า การว่าจ้างบุคลากร “ที่มีทักษะและความพร้อม” หมายถึง การมีความเข้าใจในศักยภาพด้านความพร้อมในการรองรับอนาคต

 

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุกคนที่มีศักยภาพดังกล่าว เช่น การรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (HiPos) แบบเดิม บุคลากรที่มีศักยภาพสูงไม่กี่คนจากภูมิทัศน์การเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่ดิจิทัลที่มีความคล่องตัวในการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ ดังนั้น บริษัทต้องคิดทบทวนใหม่เกี่ยวกับทักษะที่บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (HiPos) จำเป็นต้องมีเพื่อรองรับอนาคตที่ถูกกำหนดนิยามใหม่ คุณรู้หรือไม่ว่าคุณจะประเมินพนักงานปัจจุบันของคุณว่ามีความพร้อมรองรับอนาคตหรือไม่ได้อย่างไร คุณจะกำหนดเส้นทางของบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงที่มีคุณสมบัติของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (HiPos) ใหม่อย่างไร คุณจะสร้างทีมที่ชาญฉลาดและมีทักษะความสามารถหลายด้านอย่างไร และคุณมีกลยุทธ์การรักษาบุคลากรไว้กับองค์กรที่รองรับด้วยข้อมูลหรือไม่

การประเมินบุคลากรที่คุณต้องการอย่างเหมาะสม

จากการสำรวจล่าสุดของเรา 100% ขององค์กรที่เข้าร่วมการสำรวจ กล่าวว่า พวกเขาใช้เครื่องมือสรรหาและประเมินบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงออนไลน์ในการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก แต่สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ เครื่องมือประเมินดังกล่าวมีฟังก์ชั่นการทำงานแและความสามารถด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน เช่น ความถูกต้องของการทดสอบออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่

 

ในประเทศของเราซึ่งมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แบบกระจาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่เราจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผู้ที่คุณกำลังประเมิน คือ ผู้สมัครที่คุณต้องการพิจารณาอย่างแท้จริง แพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดของ Mercer|Mettl ช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัย เรามีโซลูชันการควบคุมที่หลากหลาย รวมถึงการพิสูจน์ตัวตนผู้สมัครแบบควบคุมแบบสดและแบบชีวมิติ เครื่องมือสรรหาและประเมินบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงของคุณรวบรวมผู้สมัครให้คุณเปรียบเทียบอย่างไร

คำถามสำคัญอื่นๆ ที่คุณควรถามเมื่อคุณเลือกใช้เครื่องมือสรรหาและประเมินบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูง:

  1. กรอบทักษะความสามารถและโปรไฟล์ความสำเร็จของคุณสามารถกำหนดได้เองหรือไม่

  2. คุณมีความเข้าใจผู้สมัครของคุณอย่างละเอียดรอบคอบเพียงใด เครื่องมือประเมินผลของคุณกำหนดลักษณะด้านบุคลิก การรับรู้และพฤติกรรม รวมถึงทักษะความสามารถหรือไม่ แพลตฟอร์มของคุณคาดคะเนศักยภาพในอนาคตของผู้สมัครได้หรือไม่

  3. รายงานการวิเคราะห์ของคุณปรับได้อย่างยืดหยุ่นหรือไม่ และคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่

  4. กระบวนการประเมินผลของคุณมีความปลอดภัยเพียงใด มีการป้องกันการโกง การทุจริตและการขโมยข้อมูลหรือไม่ และมีการเข้ารหัสทั้งหมดหรือไม่

การสร้างบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูง

จากการสำรวจของเรา พบว่า 96% ของธุรกิจอินโดนีเซียระบุว่า พวกเขาต้องการการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงภายในองค์ก มากกว่าการว่าจ้างจากภายนอก ความต้องการนี้เข้าใจได้ในแง่ของการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของบริษัทผู้ว่าจ้าง

 

เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูง บริษัทควรมุ่งเน้นการสร้างโปรแกรมการปรับปรุงทักษะใหม่สำหรับพนักงานเป้าหมาย และก้าวนำภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

ในการปรับปรุงทักษะที่รองรับอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองไปในอนาคต ข้อควรพิจารณาหลักสำหรับบริษัทในกระบวนการนี้มีดังนี้:

 

  • การกำหนดทักษะใหม่ที่คุณต้องการ
  • การกำหนดภาพรวมของทักษะของบริษัทของคุณผ่านแผนพัฒนาองค์กร
  • การระบุผู้เรียนที่มีความคล่องตัวสำหรับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทาง
  • การจัดทำแผนเป้าหมายสำหรับพนักงานที่ครอบคลุมจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

ที่ Mercer|Mettl เราเชื่อว่าเทคโนโลยี + บุคลากร = อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น เราเชี่ยวชาญในวิธีการช่วยคุณสรรหาและประเมินบุคลากรที่คุณต้องการ เรามีเทคโนโลยีที่พร้อมสนับสนุนคุณในการดำเนินกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงของคุณ เราไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ประสิทธิภาพ แต่เรายังสร้างกรอบการประเมินในภาพรวม ที่คุณสามารถกำหนดได้เอง และมีความปลอดภัย พร้อมการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจด้านบุคลากรได้ดีขึ้น และสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโต

Isdar Andre Marwan
Career Services Director

ติดต่อเรา

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ
โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล