บทสรุปผู้บริหารเรื่องพนักงานที่เตรียมลาออกในการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A)

รายงานการวิจัยนี้แนะนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสให้คุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความสำเร็จ

ผู้ซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จใช้กลยุทธ์ทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์ในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรที่สามารถนำไปใช้ได้ ผลลัพธ์ที่ได้สามารถจับต้องได้และชัดเจน นั่นคือ ทำงานได้มากขึ้น พนักงานมีความผูกพันและมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างพฤติกรรมการเป็นเจ้าของกิจการ และมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

คู่มือ M&A Retention Playbook™ ของ Mercer

รายงานฉบับนี้นำเสนอคู่มือ M&A Retention Playbook™ ของ Mercer ซึ่งเป็นกรอบการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรที่ดีที่สุด เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดโครงสร้างแรงจูงใจทางการเงินที่ทันต่อสถานการณ์ แข่งขันได้ในตลาด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 

เมื่อนำกรอบดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้จะช่วยให้คุณมีกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้และครอบคลุม ซึ่งจะผลักดันการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีความผูกพันต่อองค์กรและมีเป้าหมาย

ดาวน์โหลด playbook
* เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้พิมพ์ลงบนกระดาษขนาดแทปลอยด์

gl-2019-flight-risk-in-mergers

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลในธุรกรรมการควบรวมและการซื้อกิจการโดย Mercer

รายงาน{a}การวิจัยประจำปีฉบับแรกการวิจัยประจำปีฉบับแรก เรื่องความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลในธุรกรรมการควบรวมและการซื้อกิจการโดย Mercer นำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง และเจาะลึกมุมมองต่อปัญหาทรัพยากรบุคคลที่ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายกำลังเผชิญในตลาด รายงานนี้ยังแนะนำโซลูชันที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และกลยุทธ์ที่องค์กรต่างๆ กำลังดำเนินอยู่ในการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าของการเจรจา

ดาวน์โหลดการวิจัย

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลในธ

 

คุณทราบหรือไม่ว่า 71% ของการเจรจาทั้งหมดทั่วโลกมีโบนัสในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร

"""ปัจจัยบ่งชี้ที่เป็นตัวผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจ คือ การมีบุคลากรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานหลังปิดกิจการ เราไม่เคยเห็นว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความสำคัญมากเช่นนี้มาก่อน ใครต้องการผลักดันมูลค่าของผู้ถือหุ้น ใครต้องการรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงในระดับสูงไว้กับองค์กร รวมถึง ‘ผู้มีศักยภาพสูง’ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน""

— Konrad Deiters, หัวหน้ากลุ่มการควบรวมและการซื้อกิจการระหว่างประเทศ

 

ดาวน์โหลดบทสรุปผู้บริหาร

   

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล