สุขภาพและสวัสดิการ

ค่าใช้จ่ายการประกันสุขภาพ - ข้อมูลเชิงลึกและผลที่เกิดขึ้น

ภาวะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงยังคงก้าวนำภาวะเงินเฟ้อทั่วไป ผลการสำรวจแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกปี 2019 นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีส่วนผลักดันให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

แนวโน้มค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกปี 2019

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม เราได้ทำการสำรวจบริษัทประกันภัยจำนวน 204 รายทั่วโลก ค่าใช้จ่ายการเคลมประกันที่สูงที่สุดยังคงอยู่ที่โรคมะเร็งและโรคระบบไหลเวียนโลหิต ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงสุดต่อการเกิด: ความผิดปกติด้านการเผาผลาญพลังงานและความผิดปกติที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด การบริโภคอาหาร และภาวะทางอารมณ์/จิตใจ ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่พบในผลการสำรวจประจำปีนี้คือ:

อ่านผลการสำรวจ

การวิจัยในปีนี้ได้ทำการสำรวจบริษัทประกันภัยจาก 59 ประเทศไม่รวมสหรัฐอเมริกา

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงกับการประภันสุขภาพทั่วโลก

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงกับการประภันสุขภาพทั่วโลก การลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงกับกา

ภายในขอบเขตที่ว่าบริษัทรับประกันภัยรายใดที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพผ่านทางออนไลน์เพื่อช่วยจัดการปัญหาสุขภาพของสมาชิกได้ดีขึ้น

ภายในขอบเขตที่ว่าบริษัทรับประกันภัยรายใดที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพผ่านทางออนไลน์เพื่อช่วยจัดการปัญหาสุขภาพของสมาชิกได้ดีขึ้น ภายในขอบเขตที่ว่าบริษัทรับประกันภัยรายใดที่สนับสนุ
Created with Sketch.
บริษัทผู้ว่าจ้างควรพิจารณากลยุทธ์การจัดการแผนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและขยายไปสู่การเพิ่มงบประมาณค่าตอบแทน
Created with Sketch.
Hervé Balzano
Hervé Balzano
หัวหน้ากลุ่มงานระหว่างประเทศของ Mercer Marsh Benefits

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม

กรอกข้อมูลติดต่อของคุณด้านล่างเพื่อขอรับสำเนารายงานฟรี

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล