mmb logo

สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน กลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูง และการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งไม่เหมือนกับโปรแกรมการประกันภัยแบบเก่า หากแต่เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้ดียิ่งขึ้น พนักงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะพนักงานวัยหนุ่มสาว ต้องการการสนับสนุนด้านสุขภาพแบบองค์รวมจากบริษัทผู้ว่าจ้าง

 

ความท้าทายของบริษัทผู้ว่าจ้างอยู่ที่การออกแบบที่ช่วยให้มั่นใจว่า การดูแลสุขภาพมีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้พนักงานได้รับประสบการณ์ด้านสวัสดิการที่สะท้อนความคาดหวังในการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยียังช่วยให้บริษัทสามารถออกแบบแผนที่ดีขึ้น พร้อมกับกับการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม การจัดหาสวัสดิการรูปแบบใหม่อาจนำมาซึ่งประโยชน์มากมาย: การวิจัยพบว่า บริษัทที่มีพนักงานที่มีขวัญกำลังใจดี มีระดับผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าพนักงานที่ทำงานในบริษัทอื่นๆ ทั้งในช่วงตลาดขาลงและช่วงตลาดขาขึ้นอย่างมาก

 

This is Health คือ ซีรีส์รายงานการคาดการณ์ ที่จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสุขภาพและพนักงานของ Mercer Marsh Benefits เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับโปรแกรมสวัสดิการที่ตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ รายงานฉบับแรก “การจัดหาสวัสดิการพนักงานที่ส่งเสริมความผูกพันของพนักงานกับองค์กร” พิจารณาว่า บริษัทได้ประโยชน์จากการใช้แนวทาง “design thinking” โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและความยุ่งยากที่พนักงานเผชิญ

 

รายงานฉบับที่สอง “ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพผ่าน Smart Benefit Design” สำรวจเหตุผลว่าทำไมบริษัทผู้ว่าจ้างต้องใส่ใจกับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ และต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจ อันที่จริง พนักงานอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่สามารถผลักดันการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพได้ โดยการออกแบบแผนสวัสดิการที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น บริษัทผู้ว่าจ้างช่วยให้มั่นใจว่า พนักงานจะได้รับการบริการอย่างทันท่วงที และได้รับการการดูแลตามหลักฐานที่พวกเขาต้องการในการรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บ และจัดการกับอาการป่วยเรื้อรัง

 

รายงานที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตในซีรีส์ This is Health นี้จะเน้นให้เห็นว่า เทคโนโลยีสามารถช่วยให้บริษัทเข้าใจ ออกแบบและจัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพและรมอบประสบการณ์ขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานอย่างไร This is Health รวบรวมการสำรวจวิธีการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจผ่านแผนสุขภาพและสวัสดิการ

 

 

ความสำเร็จในอนาคตของการทำงานจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีสุขภาพดีและมีความผูกพันต่อองค์กร มีสุขภาวะที่ดีในทุกด้านของชีวิต และนำพลังที่มีไปมุ่งเน้นกับการทำงาน การจัดหาสวัสดิการที่สนับสนุนสุขภาวะที่ดีและจัดการความเสี่ยงไปพร้อมกับอาจเกิดขึ้นได้ และผลสำเร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณงานและผลลัพธ์ของงาน

 

ดาวน์โหลดรายงาน This is Health สองฉบับแรกเพื่อเริ่มการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการด้านสุขภาพของคุณตอนนี้

ดาวน์โหลด "การจัดหาสวัสดิการพนักงานที่ส่งเสริมความผูกพันของพนักงานกับองค์กร"

 

thumbnail image - Creating employee benefits that drive engagement

 

หัวใจสำคัญของการพัฒนาและการจัดหาสวัสดิการที่ดึงดูดพนักงานและยกระดับสุขภาพของพนักงานให้ดีขึ้น คือ การใช้แนวทาง “design thinking” ที่เริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและความยุ่งยากที่พนักงานเผชิญ

 

รายงานนี้สำรวจวิธีการพิจารณาบุคคลแบบองค์รวม ปรับเป็นส่วนตัวเพื่อแยกแยกความแตกต่าง จัดทำเหมืองแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด และปรับสวัสดิการให้สอดคล้องกับการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย

 

 

 

ดาวน์โหลด “ยุคใหม่แห่งสวัสดิการดิจิทัล”

 

thumbnail image - The new age of digital benefits

 

จากกระบวนการที่ทำงานโดยระบบอัตโนมัติ สู่การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวินิจฉัยโรค เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านสวัสดิการของพนักงานในบริษัททุกขนาด เราคาดหวังอนาคตที่พนักงานมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โปรแกรมใหม่ที่ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดี มีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคงทางการเงิน และค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการลดต้นทุน

รายงานนี้พิจารณารายละเอียดของรางวัลตอบแทนที่มาจากสวัสดิการดิจิทัล และเจาะลึกถึงปัญหาที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลต้องพิจารณาในการก้าวสู่อนาคต

 

 

 

ดาวน์โหลด "ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพผ่าน Smart Benefit Design"

 

thumbnail image - Driving quality healthcare through smart benefit design

 

รายงานนี้นำเสนอเหตุผลที่บริษัทผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องใส่ใจกับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ความหมายของการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ และสิ่งที่บริษัทผู้ว่าจ้างทำได้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ.

 

บริษัทผู้ว่าจ้างอยู่ในสถานะผู้กำหนดคุณภาพของการดูแลสุขภาพ โดยการออกแบบแผนสวัสดิการที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น บริษัทผู้ว่าจ้างช่วยให้มั่นใจว่า พนักงานจะได้รับการบริการอย่างทันท่วงที และได้รับการดูแลตามหลักฐานที่พวกเขาต้องการในการรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บ และจัดการกับอาการป่วยเรื้อรัง

 

 

ดาวน์โหลด "การจัดการความเสี่ยงของแผนกบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทนของพนักงาน "

thumbnail image - Managing risks in employee benefit plans

 

This Is Health: การจัดการความเสี่ยงผ่านแผนสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน

 

บริษัทเผชิญความเสี่ยงที่หลากหลายจากความผันผวนและโลกที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนไปใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อระบุและเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน

 

Vการมองสวัสดิการพนักงานผ่านมุมมองการจัดการความเสี่ยง ช่วยให้บริษัทสามารถหาวิธีการลดและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจและสุขภาวะทางการเงินของพนักงานจากสวัสดิการ 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 8 ความเสี่ยงที่พบบ่อยที่บริษัทส่วนใหญ่กำลังเผชิญในปัจจุบัน และวิธีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวปฏิบัติการจัดการด้านสุขภาพและสวัสดิการพนักงานที่เข้มแข็ง

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล