โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลที่สำคัญเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ

การรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. สุขุมรอบคอบ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การกลับเข้าทำงานอีกครั้ง

2. ไม่เคยสายเกินไปที่จะลงมือทำ / วางแผน / ทบทวน

พลิกฟื้นสู่การเติบโต

3. ดำเนินการด้วยวิธีการที่แตกต่าง

1. สุขุมรอบคอบ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทุกวันเราได้รับทราบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในสถานที่ใหม่ๆ ทั่วโลก ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนนี้ เราพร้อมช่วยคุณ

2. ไม่เคยสายเกินไปที่จะลงมือทำ / วางแผน / ทบทวน

การเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วยเตือนเราว่า เขตแดนของประเทศไม่สามารถยับยั้งความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อธุรกิจของเรา การโจมตีทางไซเบอร์ การทำลายสิ่งแวดล้อม และเชื้อก่อโรคไม่อาจถูกจำกัดด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องประสานความร่วมมือและทำงานแบบข้ามสายงานเพื่อร่วมกันรับมือ

แผนเตรียมความพร้อมที่ดีประกอบด้วยโครงสร้างการกำกับดูแล ระเบียบวิธีการที่ชัดเจนและเส้นทางการติดต่อสื่อสาร ไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้น

3. ดำเนินการด้วยวิธีการที่แตกต่าง

ขณะที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาได้สร้างความท้าทายในการดำเนินธุรกิจแบบปกติ แต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องถามตนเองว่า คุณจะเริ่มต้นวางตำแหน่งธุรกิจของคุณเชิงกลยุทธ์เพื่อพลิกฟื้นสู่การเติบโตได้อย่างไร

เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โซลูชันที่นำไปปฏิบัติได้เพื่อปกป้องสินทรัพย์และการลงทุนของคุณ

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer