ดาวน์โหลดรายงานการวิจัยฉบับเต็มหรือบทสรุปผู้บริหารของเรา และเป็นคนแรกที่ได้ทราบผลการสำรวจที่สำคัญจากผู้ที่ทำงานด้านการควบรวมและการซื้อกิจการจำนวน 1,438 รายที่ปฏิบัติงานใน 54 ประเทศที่ทำงานร่วมกันกับการเจรจากว่า 4,000+ ข้อเสนอ และเข้าร่วมในการวิจัยล่าสุด M&A Readiness Research™ ซีรีส์ 3.0: Mitigating Culture Risk to Drive Deal Value ของเรา

 

การผนวกรวมวัฒนธรรมหลังการควบรวมและการซื้อกิจการ: ประเด็นวัฒนธรรมองค์กรในการควบรวมและการซื้อกิจการ

ทำไมวัฒนธรรมองค์กรจึงมีความสำคัญในการควบรวมและการซื้อกิจการ

 

"วัฒนธรรมคือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตัวกำหนดและยินยอมให้คุณเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นจุดดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เหมาะสมกับองค์กร"

วัฒนธรรมคือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงองค์กร

ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่สมบูรณ์แบบ

Konrad Deiters, หัวหน้ากลุ่มการควบรวมและการซื้อกิจการระหว่างประเทศ

 

หัวหน้าทีมธุรกิจที่

หัวหน้าทีมธุรกิจที่ ให้อำนาจ, ดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วม และ สร้างพลัง ให้กับกำลังคนของตนเป็นประจำ ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

กรณีศึกษาต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ทั้ง 3 บริษัท เชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของพนักงาน. ในแต่ละตัวอย่าง บริษัทให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตประจำวันและการสร้างสมดุล: บริษัทแรกโดยการช่วยให้บริษัทผู้ว่าจ้างส่งเสริมด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี บริษัทที่สองโดยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมผ่านโปรแกรมอาหารระดับนักชิม และบริษัทที่สามโดยการตอบแทนคืนให้กับชุมชนในท้องถิ่น

 

วัฒนธรรมการมีสุขภาพและ
สุขภาวะที่ดี

การส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

ข้อดีของอาหาร
ในที่ทำงาน

การสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การตอบแทนคืนให้กับ
ชุมชน

การตอบแทนคืนให้กับชุมชนในท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการทำธุรกรรมของ Mercer

ดาวน์โหลดรายงานการวิจัยฉบับเต็มและบทสรุปผู้บริหารของเรา

กรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างเพื่อให้ส่งรายงานการวิจัยหรือบทสรุปผู้บริหารไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานตัวบล็อกป็อปอัพ คุณจะถูกขอให้ดาวน์โหลดรายงานผ่านเบราเซอร์ของคุณหรือดูในหน้าต่างใหม่

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล