•  

  ผู้ซื้อมีโอกาสในการจัดการการใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยใช้
  ความมีวินัยและความเข้มงวดเช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ (ทรัพย์สิน โรงงาน
  อุปกรณ์ การวิจัยและพัฒนา การควบรวมและการซื้อกิจการ เป็นต้น)

   

   

 •  

  การมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์หลังการปิดการเจรจาของผู้บริหาร/พนักงานเพื่อ
  สร้างมูลค่าการเจรจา มีความสำคัญเท่ากับการรักษาผู้บริหารและพนักงานก่อนปิดการเจรจาและ
  ทันทีหลังปิดการเจรจา

   

   

 •  

  การจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากร เช่น การรักษาพนักงานไว้กับองค์กร การประเมินความเหมาะสมทางวัฒนธรรมและ
  องค์กรและผู้นำองค์กร ภายหลังธุรกรรมการควบรวมและการซื้อกิจการทุกประเภท
  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุมูลค่าการเจรจาที่ต้องการ

   

   

 •  

  ผู้ซื้อและผู้ขายกำลังสำรวจความซับซ้อนใหม่ๆ รวมถึง
  การเข้าสู่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ หน่วยธุรกิจที่ตั้งมายาวนาน
  และการเปิดรับความเสี่ยง/ความรับผิดใหม่

   

   

5 ปัญหาใหญ่ด้านบุคลากร (ตามลำดับ)

1

การรักษาพนักงานไว้กับองค์กร

2

ความเหมาะสม/การผนวกรวมวัฒนธรรมและองค์กร

3

ทีมผู้นำ (กำหนดคุณภาพของทีมผู้บริหาร/ผู้บริหารของบริษัทใหม่)


4

ระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ข้อกังวลเกี่ยวกับค่าตอบแทนในตลาด)

5

ความพร้อมของผู้มีทักษะความสามารถสูงและการระบุ ประเมินและการวางตำแหน่งผู้มีทักษะความสามารถสูง

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พนักงานที่เตรียมลาออกในการควบรวมและการซื้อกิจการ: ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงไว้กับองค์กร

""หากห้วหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลของผมต้องการเข้าร่วมคุยด้วย หัวหน้าแผนกก็ควรเตรียมตัวและมาพร้อมกระบวนการที่ครอบคลุม เพื่อจัดการการอภิปรายการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบร่วมกับผู้นำธุรกิจของผม""

–ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500

 

สั่งซื้อรายงานฉบับเต็ม

Flight risk in M&A

ข้อมูล • ข้อมูลเชิงลึก • ทิศทาง

รายงานการวิจัยของ Mercer ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลในธุรกรรมการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A)

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล