Created with Sketch.
ในช่วงเวลาที่ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เช่น เรากำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) การประเมินการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนของคุณเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าก่อนหน้านี้
Created with Sketch.
Fiona Dunsire
Fiona Dunsire
หัวหน้ากลุ่มงานการลงทุนและการเกษียณอายุ

 

การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนของคุณเปรียบเทียบอยู่ในระดับใด

 

ความผันผวนของตลาดเพิ่มสูงขึ้นในปี 2020 ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่หนักหน่วงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนระยะยาวของนักลงทุน ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาเพียงแค่การตั้งรับเท่านั้น แต่เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนความเสี่ยงของคุณในแง่ของวัตถุประสงค์ของคุณ และพิจารณาว่าการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนของคุณสอดรับกับวัตถุประสงค์นั้นและกับปัจจัยอื่นๆ ทั่วโลกอย่างไร

 

การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของนักลงทุน และการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณควบคู่ไปกับจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคุณด้วย ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาเพียงแค่การตั้งรับเท่านั้น แต่เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนความเสี่ยงของคุณในแง่ของวัตถุประสงค์ของคุณและการจัดสรรสินทรัพย์ของคุณ รายงาน "ข้อมูลเชิงลึกการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนปี 2020" ในปีนี้ ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างแน่นอน

 

 

พิจารณาพอร์ตการลงทุนของคุณในมุมมองใหม่

 

รายงานใหม่ของเราช่วยให้นักลงทุนเข้าใจการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนภายในแผนเกษียณอายุในภูมิภาค "ตลาดที่เติบโต" ได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงประเทศต่างๆ ในละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย 

 

ภูมิภาคนี้ยังคงเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจทั่วโลก 75% และเกือบ 80% ของการเติบโตทั่วโลกมาจากเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ เจ้าของสินทรัพย์รายใหญ่ของโลกตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้ และพอร์ตการลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว .

 

นักลงทุนในเขตภูมิศาสตร์นี้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญมากมาย: ความกดดันในการบรรลุผลตอบแทนที่สูงขึ้น ลดต้นทุนและดำเนินมาตรการด้านบรรษัทภิบาลที่ดีขึ้น ในหลายกรณี นักลงทุนยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนในต่างประเทศ ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างหนักหนาสาหัส และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก การพิจารณาการตัดสินใจการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนของคุณจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ ดังนั้นขอแนะนำให้คุณศึกษาสิ่งที่พบจากการสำรวจโดยตระหนักถึงพอร์ตการลงทุนของคุณในใจ

 

 

สำรวจสิ่งที่ค้นพบ

 

การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนค่อนข้างคงที่ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนมีแนวโน้มค่อยๆ ขยับตามแนวโน้มระยะยาว มีอยู่สองสามปัจจัยที่นักลงทุนควรตระหนัก เนื่องจากเรากำลังมองไปไกลอีก 6 ปีข้างหน้าที่ครอบคลุมอยู่ในการสำรวจของเรา รายงานนำเสนอรายละเอียดการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในภาพรวม ในแต่ละเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และในแต่ละประเทศ ดาวน์โหลดรายงานวันนี้เพื่อดูข้อมูลเจาะลึกในภูมิภาคของคุณ


ตราสารทุนในปัจจุบันคิดเป็นเปอร์เซนต์ที่สูงของสินทรัพย์รวม 

 


การลงทุนทางเลือกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน และได้รับความสนใจมากขึ้น นักลงทุนประเมินการลงทุนทางเลือกในขั้นต้นผ่านทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐานและหุ้นนอกตลาด

การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในต่างประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่ายังคงมีอคติการเลือกลงทุนในประเทศ

 

นักลงทุนกำลังเปลี่ยนเป้าหมายไปยังแนวโน้มตลาดในภาพกว้าง เช่น ความยั่งยืน/สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและบรรษัทภิบาล (ESG) การกำกับดูแลและค่าธรรมเนียม แม้ว่าการรับมือและการใช้แนวโน้มเหล่านี้จะแตกต่างหลายหลายในแต่ละตลาด

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับรายงาน

 

รายงานประจำปี ขณะนี้เป็นปีที่สองแล้ว ได้รวบรวมข้อมูลจาก 16 ตลาด รวมถึงสองประเทศใหม่ในปี 2020 นั่นคือ อินเดียและตุรกี เราพิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก และเงินสด เรานำเสนอเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดที่ไม่มีข้อมูลภายนอก รวมถึงภูมิภาคกลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council (GCC)) จีน ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ นอกจากนี้เรายังได้แยกผลการศึกษาตามประเภทแผนบำนาญและผู้สนับสนุนเพื่อนำเสนอมุมมองเชิงลึกของการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน

 

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ Mercer ในประเทศหรือสอบถามไปยังข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ 

 

ฟิลิปปินส์:

Harold Tan

หัวหน้ากลุ่มงานความมั่งคั่ง

harold.tan@mercer.com

 

มาเลเซีย:

Janet Li

หัวหน้ากลุ่มธุรกิจความมั่งคั่ง

janet.li@mercer.com

 

อินโดนีเซีย:

Stephen Wijaya Ng

นักวิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานความมั่งคั่ง

stephen.wijaya.ng@mercer.com

 

ไทย:

กสิณ สุทุนธิวรกุล

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส กลุ่มงานความมั่งคั่ง

kasin.sutuntivorakoon@mercer.com

 

โปรดดูประกาศที่สำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดสำเนาของคุณ

ขอรับสำเนาจากรายงานทั่วโลก

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล