สวัสดิการที่ดีกว่า

พนักงานในองค์กรที่ประกอบด้วยคนหลายรุ่นในปัจจุบันต้องการสวัสดิการที่ปรับแบบเฉพาะบุคคล มีความสร้างสรรค์ ใช้ดิจิทัลและมีความยืดหยุ่นวิธีการและแนวคิดใหม่ๆ เช่น การผูกสวัสดิการพนักงานกับความหลากหลายและการใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถช่วยให้คุณจัดหาสวัสดิการที่ดีกว่าบริษัทอื่นๆ

การจัดการต้นทุนและความเสี่ยง

เนื่องจากกฎระเบียบของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลง ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ และความต้องการการดูแลสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนด้านการแพทย์และความทุพพลภาพเพิ่มสูงขึ้น ความซับซ้อนของกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาส่งผลให้การจัดการโปรแกรมสวัสดิการมีความท้าทายมากขึ้น ผู้ว่าจ้างกำลังมองหาโซลูชันใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าจากการลงทุนในสวัสดิการและยกระดับการจัดการสุขภาพสำหรับพนักงานของพวกเขา

การนำเสนอโปรแกรมที่ง่ายยิ่งขึ้น

คุณกำลังมองหาวิธีการปรับโปรแกรมสวัสดิการของคุณให้สอดคล้องกันและลดความยุ่งยากซับซ้อนใช่หรือไม่ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตรงตามความต้องการสามารถช่วยลดภาระของแผนกทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของคุณด้วยการมอบประสบการณ์ที่ปรับแบบเฉพาะบุคคลและเพิ่มความผูกพันของพนักงานกับองค์กรมากขึ้น

เพื่อมอบประสบการณ์ที่ส่งเสริมความผูกพันและความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน เรามีโซลูชันการให้คำปรึกษา นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และด้านดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์สวัสดิการพนักงานที่ดียิ่งขึ้น

 

กลยุทธ์และการวางแผน

ก้าวทันแนวโน้มของตลาดที่สำคัญสำหรับคุณ เราพร้อมช่วยคุณขจัดอุปสรรคเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ

 

การเลือกและการจัดการผู้ให้บริการ

ใครคือพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ ใช้ประโยชน์จากความรอบรู้เชิงลึกในตลาดของเราเพื่อค้นหาพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 

การออกแบบและการจัดหาเงินทุน

โปรแกรมของคุณดีกว่าอย่างไรและปัจจัยใดที่เป็นตัวผลักดันต้นทุน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการออกแบบแผนและการจัดหาเงินทุนของคุณมีความเหมาะสม

 

การจัดหาและการสื่อสาร

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณเข้าใจถึงมูลค่าของสวัสดิการที่พวกเขาได้รับโดยการออกแบบระดับการสนับสนุนที่เหมาะสมที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง  Mercer ให้คำแนะนำโดยพิจารณาตามสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าของเราซึ่งอาจแตกต่างกันในลูกค้าแต่ละราย


โซลูชันสุขภาพและสวัสดิการ

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล