สุขภาวะทางจิตใจ

เปิดใจยอมรับการแก้ปัญหาสุขภาวะทางจิตใจ #letsgettalking

องค์กรของคุณกำลังพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจอยู่หรือไม่ ควรเป็นเช่นนั้น

 

 

กรณีศึกษาสุขภาวะทางจิตใจ

ปัญหาสุขภาวะทางจิตใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อสถานที่ทำงานของเรา องค์กรอนามัยโลกประมาณการว่า 10% ของประชากรโลกได้รับผลกระทบจากภาวะผิดปกติด้านสุขภาวะทางจิตใจ1,2

 

  • 30% ของโรคทางจิตเวชคิดเป็น 30% ของโรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิตสร้างภาระให้กับทั่วโลกเทียบเท่ากับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น มะเร็ง เบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจ 3
  • 3/5 สามในห้าของพนักงานประสบปัญหาสุขภาพทางจิตใจเนื่องจากการทำงานในปีที่ผ่านมา4

 

เหตุใดคุณจึงไม่ควรละเลยต่อสุขภาพจิตใจของพนักงานของคุณ

 

การละเลยปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ขจัดปัญหานี้ให้หมดไป และการละเลยปัญหาอาจก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง ถึงแม้ว่าคุณอาจไม่เห็นปัญหาโดยตรง แต่ปัญหาเหล่านี้อาจสร้างผลกระทบอย่างหนักในองค์กรของคุณ

เหตุใดคุณจึงไม่ควรละเลยต่อสุขภาพจิตใจของพนักงานของคุณ

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

การแก้ปัญหาสุขภาวะทางจิตใจเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่อง เราพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของโปรแกรมสุขภาวะทางจิตใจของคุณ การเดินทางเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจพนักงานของคุณและความต้องการของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถออกแบบกรอบสุขภาวะทางจิตใจที่เหมาะกับคุณและพนักงานของคุณ และรวมถึงแคมเปญการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้

ด้านล่างนี้คือขั้นตอนที่เราจะนำคุณเริ่มเดินทางในโปรแกรมสุขภาวะทางจิตใจของคุณ:

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หรือสร้างเมตริกซ์ (เช่น การสำรวจพนักงาน) ที่วัดผลสุขภาวะทางจิตใจ

ทบทวนและออกแบบโปรแกรมสุขภาวะทางจิตใจ (เช่น การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบาย กิจกรรม เป็นต้น)

ปฏิทินสุขภาวะที่ดีที่ปรับตามความต้องการของพนักงาน

การสื่อสารแคมเปญการสร้างความตระหนักทางจิตใจของพนักงานและชุดเครื่องมือการจัดการ

1 Patel V and Saxena S. “Transforming Lives, Enhancing Communities — Innovations in Global Mental Health,” New England Journal of Medicine, Volume 370, Issue 6 (2014), pp. 498–501. 2 Helliwell JF, Layard R and Sachs J. World Happiness Report 2013, ดูได้ที่  http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf 3 World Health Organization. “Health Statistics and Information Systems: Estimates for 2000–2012,” ดูได้ที่  http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html. 4 Business in the Community. UK Mental Health at Work Report 2017. 5 AIA Vitality. The Healthiest Workplace 2017. 6 Cappuccio FP, Cooper D et al. “Sleep Duration Predicts Cardiovascular Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Studies,” European Heart Journal, Volume 3, Issue 12 (2011), pp. 1484–1492, ดูได้ที่  https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr007. 7 World Economic Forum. Global Risks Report 2018. 8 Mercer | Sirota data
 

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer เกี่ยวกับการผลักดันสุขภาวะทางจิตใจที่ดีในองค์กรของคุณ

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล
ข้อปฏิเสธการรับผิด
Mercer เป็นหนึ่งในเครือของ Marsh & McLennan Companies ร่วมกับ Guy Carpenter, Marsh และ Oliver Wyman เอกสารนี้ไม่ได้มุ่งใช้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะบุคคลและไม่ควรเชื่อถือข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในที่นี้มาจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่เราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ Mercer ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตเอกสารเผยแพร่นี้ และจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดอันเกิดจากเอกสารเผยแพร่นี้หรือปัญหาใดๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้ ข้อความใดๆ เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาษี การบัญชีหรือกฎหมาย อ้างอิงจากประสบการณ์ของเราในฐานะนายหน้าประกันภัยและที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงเท่านั้น และไม่อาจเชื่อถือได้เหมือนกับคำแนะนำเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาษี การบัญชีหรือกฎหมาย ซึ่งคุณควรปรึกษากับที่ปรึกษามืออาชีพของคุณ การจำลอง การวิเคราะห์หรือการคาดการณ์ใดๆ ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนที่ตามมาและอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหากข้อสมมติฐาน เงื่อนไข ข้อมูลหรือปัจจัยที่อ้างอิงไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์หรือควรเปลี่ยนแปลง Mercer ไม่รับรองหรือไม่รับประกันเกี่ยวกับการใช้ข้อความนโยบายหรือเงื่อนไขทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ของผู้รับประกันหรือผู้รับประกันต่อ Mercer ไม่รับประกันเกี่ยวกับความพร้อม ต้นทุน หรือข้อกำหนดความคุ้มครองของการประกันภัย ถึงแม้ว่า Mercer อาจให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แต่การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับจำนวนเงิน ประเภทหรือข้อกำหนดความคุ้มครอง เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อประกันภัยแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่ต้องตัดสินใจเลือกความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและฐานะทางการเงิน ความคุ้มครองของการประกันภัยขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของแต่ละนโยบายที่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัดและข้อยกเว้นในนโยบาย (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับการทบทวนการรับประกันภัยและอาจมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรือการร้องขอหรือการเชิญใดๆ ในการขายโดย Marsh หรือ Mercer ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้การกำกับใดๆ ในประเทศใดๆ ที่ Marsh หรือ Mercer ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้การกำกับ คุณยอมรับเอกสารนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่าเอกสารนี้ไม่ได้เป็นพื้นฐานของสัญญาใดๆ ความพร้อม ลักษณะและผู้ให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้อาจแตกต่างกันในบางประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดและข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ โปรดขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของ Marsh หรือ Mercer ของคุณเกี่ยวกับข้อจำกัดใดๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้กับความสามารถของ Marsh หรือ Mercer ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้การกำกับแก่คุณในประเทศของคุณ