สร้างพันธมิตรเพื่อขยายเครือข่ายในเอเชีย

Mercer เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่นเพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านสุขภาพ ความมั่งคั่งและอาชีพให้กับบุคลากรซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด โดยได้จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาระดับแถวหน้าในญี่ปุ่นและดำเนินงานมายาวนานหลายทศวรรษ ขณะที่บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ยังคงขยายเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก ที่ปรึกษาของเรามีบทบาทสำคัญในการผสานความเชี่ยวชาญเข้ากับเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของเรา และช่วยจัดการปัญหาความท้าทายในการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงที่พวกเขาเผชิญอยู่ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นต้องการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในภูมิภาค และดำเนินธุรกิจแบบใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทเหล่านี้ในการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ เราได้รวบรวมทีม

ลูกค้าชาวญี่ปุ่นของเราจะได้รับประโยชน์จาก::

  • ความเข้าใจเชิงลึกในวัฒนธรรม แนวโน้มและปัญหาทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นของเรา
  • โมเดลการบริการที่แตกต่างของเรา นั่นคือ ทีมผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศที่สนับสนุนโดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์
  • ความสำเร็จที่ผ่านมาของเราในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ สารเคมี อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม และการดูแลสุขภาพ
  • เครือข่ายทั่วโลกและการติดต่อประสานงานที่แข็งแกร่งของเรากับสำนักงาน Mercer ในญี่ปุ่นและทั่วโลก ทำให้มั่นใจว่า เราสื่อสารกับลูกค้าของเราทั้งในประเทศและในต่างประเทศอย่างชัดเจน

การควบรวมและการซื้อกิจการ | การให้คำปรึกษาการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูง | ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้มีทักษะความสามารถสูง | การเกษียณอายุ | สุขภาพ

ข้อมูลติดต่อบริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับชาวญี่ปุ่นของ Mercer

Motoki Nakashima
ส่วนงานการให้คำปรึกษาการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงของ Mercer
บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับชาวญี่ปุ่นของ Mercer — ประเทศไทย
motoki.nakashima@mercer.com

Eka Sarmaja, I Gde
บริการด้านการเกษียณอายุของ Mercer
บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับชาวญี่ปุ่นของ Mercer — อินโดนีเซีย
i.gde.eka.sarmaja@mercer.com
 

Kazuko Lelieveld
โซลูชันข้อมูลผู้มีทักษะความสามารถสูง Mercer
บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับชาวญี่ปุ่นของ Mercer — ฮ่องกง
kazuko.lelieveld@mercer.com

Vince Wang
กลุ่มงานสุขภาพและสวัสดิการพนักงานของ Mercer
บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับชาวญี่ปุ่นของ Mercer — ไต้หวัน
vince.wang@mercer.com

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล