การผนวกรวมองค์กรอย่างเที่ยงตรงและเข้มงวด

 

ตลาดผู้ขายในปัจจุบันพบว่าผู้ขายมีแรงจูงใจน้อยมากในการที่จะทุ่มเทเวลาและทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านและการผนวกรวมหลังปิดการเจรจาดำเนินไปอย่างราบรื่นตามลำดับสำหรับผู้ซื้อ ความกดดันต่อผู้ซื้อในการปิดการเจรจาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในการเตรียมการและดำเนินการตามแผนการผนวกรวมหลังการควบรวม

การผนวกรวมหลังการควบรวมกิจการในเชิงกลยุทธ์และการรับมือ

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการผนวกรวมหลังการควบรวมกิจการ (PMI) ของ Mercer พร้อมช่วยสนับสนุนการวางแผนการผนวกรวมเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่วันแรก ข้อกำหนดที่สำคัญ รวมถึง ความเสี่ยง เงื่อนเวลาและวัตถุประสงค์ของการเจรจา จะมีการวางแผนในรายละเอียดอย่างรอบคอบ เรามีวิธีการและเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่จะช่วยปรับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและการเจรจา

การเพิ่มมูลค่าสูงสุด

ถึงแม้ว่าผู้ซื้อกิจการเพื่อการบริหารและผู้ซื้อกิจการเพื่อการลงทุน อาจมีสิ่งจูงใจที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกันร่วมกัน: การผนวกรวมที่ไร้ข้อผิดพลาดที่ช่วยยกระดับวัตถุุประสงค์ของธุรกิจ

ผู้ซื้อกิจการเพื่อการบริหาร

สำหรับผู้ซื้อกิจการเพื่อการบริหาร Mercer พร้อมช่วยให้คุณมั่นใจในความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่ครอบคลุมด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดอย่างรอบด้านของเรา ไม่เพียงช่วยให้คุณมีความพร้อมทุกด้านตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่บริการการจ่ายเงินเดือนไปจนถึงเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล แต่ยังช่วยให้องค์กรของคุณควบรวมวัฒนธรรมที่แตกต่างและรูปแบบการทำงานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวอีกด้วย

ผู้ซื้อกิจการเพื่อการลงทุน

การผนวกรวมหลังการควบรวมกิจการ (PMI) สำหรับผู้ซื้อกิจการเพื่อการลงทุน จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเงินในระดับสูงสุด การรักษาผู้นำ การกำจัดกำลังคนที่ซ้ำซ้อน และการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง สามารถช่วยผลักดันราคาการขายต่อให้สูงขึ้นได้

การผนวกรวมหลังการควบรวมกิจการ (PMI) ในระดับโลก

องค์ประกอบของการควบรวมหรือการซื้อกิจการในระดับโลก บ่อยครั้งเป็นอุปสรรคกั้นขวางการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่าตอบแทนกำลังคน และกฎระเบียบในท้องถิ่น เป็นเพียงยางประเด็นที่ต้องร่วมกันหาทางออกในการเจรจา ความสำเร็จทั่วโลกของ Mercer แสดงให้เห็นว่าเรามีทรัพยากรที่พร้อมและมีความรู้และประสบการณ์ตรงในการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ทั่วโลและดำเนินการให้มั่นใจว่าการผนวกรวมเป็นไปอย่างราบรื่น

Integration without complications

Mercer PMI HR consultants have been helping thousands of companies for more than 30 years.

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล

โซลูชันการควบรวมและการซื้อกิจการ