การประสบความสำเร็จในยุคของธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับไว

เงินรอลงทุนจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำลังเร่งพลังให้กับตลาดของผู้ขาย ผู้ซื้อหุ้นนอกตลาดต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวและมั่นใจเพื่อก้าวทันกลยุทธ์ของผู้ขายในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ากลไกตลาดจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย แต่ความสามารถในการตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของดีลต้องอาศัยระดับความเชี่ยวชาญที่มีเพียงไม่กี่องค์กรที่มี Mercer มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการช่วยสนับสนุนบริษัทหุ้นนอกตลาด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขาย เพื่อรับมืออย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในตลาดที่ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

กรอบเวลาที่รวดเร็วขึ้นที่สอดรับกับ “เงินที่มีเวลาจำกัด”

ผู้ซื้อกิจการเพื่อการลงทุนที่หาเงินเพิ่มจากการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดกำลังถูกกดดันอย่างหนักในการระบุและดำเนินการเจรจาภายในกรอบเวลาที่จำกัดอย่างมาก Mercer สามารถช่วยให้ผู้ซื้อหุ้นนอกตลาดทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเชิงลึกที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเจรจาเสร็จสิ้น ทั้งหมดนี้ควบคู่ไปกับการกำหนดกลยุทธ์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสูงสุด

ความระมัดระวังของผู้ขาย

ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ขายอาจถูกจูงใจจนลืมเรื่องความปลอดภัยได้ง่ายๆ การเร่งรีบปิดการเจรจาบ่อยครั้งนำไปสู่ความเสี่ยงของการขายที่ล้มเหลว แว้นแต่ว่ากลยุทธ์ของผู้ขายจะรวม:

  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกิจการตนเองเพื่อระบุ “สัญญาณเตือน” และ “ปัจจัยที่ล้มดีลได้” เพื่อช่วยบรรเทาข้อกังวลของผู้ซื้อเป้าหมาย
  • การจัดการโครงการเชิงรุกเพื่อก้าวตามกรอบเวลาการเจรจาที่จำกัดมากขึ้นในปัจจุบัน
  • มุมมองเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเงินสูงสุด

การสร้างเครือข่ายทรัพยากรทั่วโลกอย่างเร่งด่วน

เครือข่ายทั่วโลกของ Mercer มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การดำเนินงานในกว่า 130 ประเทศ หมายถึง เรามีทรัพยากรที่ตอบสนองความต้องการในสถานที่ของลูกค้าที่พร้อมให้การสนับสนุนได้ทันที - ทรัพยากรที่เข้าใจภาษา วัฒนธรรม และกฎระเบียบในท้องถิ่น ทรัพยากรที่สามารถช่วยคุณปิดการเจรจาภายในกรอบเวลาที่คุณกำหนด

 

กระบวนการควบรวมและเข้าซื้อกิจการตั้งแต่ต้นจนจบของ Mercer

มีเพียงไม่กี่บริษัทที่มีประสบการณ์เฉพาะทางที่แตกต่างเช่นเดียวกับ Mercer เรามีความเข้าใจในกระบวนการเจรจาอย่างครอบคลุม เรามีทักษะการจัดการโครงการพร้อมวิธีการและเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เราเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถระบุความเสี่ยง งาน เงื่อนเวลา และปัญหาการผนวกรวม


โซลูชันการควบรวมและการซื้อกิจการ

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล