การจัดการโครงการอย่างเที่ยงตรงและเข้มงวด

ความสำเร็จของการควบรวมหรือการซื้อกิจการใดๆ จำเป็นต้องมีกระบวนการที่ปราศจากข้อผิดพลาด และมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจที่สำคัญจากหลากหลายมุมมอง Mercer มีความสามารถที่พิสูจน์แล้วในการจัดการโครงการในระดับองค์กร การประสานงานกับแผนกกฎหมาย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกการเงิน Mercer มีความได้เปรียบด้านประสบการณ์ตรงในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ตั้งแต่บัญชีเงินเดือนและสวัสดิการไปจนถึงเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลและแพลตฟอร์มต่างๆ

ผู้ขายและผู้ซื้อ — 2 กรอบเวลาที่แตกต่าง

ด้วยความต้องการการลงทุนที่ชาญฉลาดที่เกิดขึ้นอย่างท่วมท้นในปัจจุบัน ผู้ขายจึงมีความได้เปรียบ เครือข่ายทั่วโลกของ Mercer และประสบการณ์ที่กว้างขวางของเรา ช่วยให้เราจัดสรรทรัพยากรและดำเนินการเจรจาภายในกรอบเวลาที่เคร่งครัด บ่อยครั้งช่วยให้ผู้ขายได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้น

 

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหมายถึง บ่อยครั้งที่ผู้ซื้อต้องให้คำมั่นสัญญาโดยไม่ได้มีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเชิงลึกที่เพียงพอ ไม่ได้ลดความเสี่ยง ไม่ได้ระบุปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือไม่ได้จัดทำแผนการผนวกรวมหลังควบรวมกิจการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ การดำเนินงานของสำนักงานบริหารโครงการของ Mercer (PMO) นำเสนอความสามารถแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจและรับมือกับรูปแบบการเจรจาในปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยความมั่นใจ

พร้อมตั้งแต่วันแรก

ช่องว่างระหว่างกลยุทธ์และการนำไปสู่การปฏิบัติเริ่มแคบลงจนต้องให้ความสำคัญตั้งแต่วันแรก Mercer มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงที่ช่วยให้คุณมั่นใจในความพร้อมตั้งแต่วันแรกในทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงบัญชีเงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงานขาย และแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีในงานทรัพยากรบุคคล ความพร้อมตั้งแต่วันแรก จะช่วยให้ผู้ซื้อกิจการเพื่อการลงทุนสามารถรักษามูลค่าของกิจการใหม่ไว้ ขณะที่เพิ่มความมั่นใจในความสำเร็จระยะยาวให้กับผู้ซื้อกิจการเพื่อการบริหาร

แนวทางที่ตอบสนองทุกความต้องการ

Mercer มีความสามารถที่โดดเด่นในการกำหนดโครงสร้างการบริการ PMO ของเราเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรของคุณ เราพร้อมแบกรับภาระหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาความสามารถภายในองค์กร หรือจัดการโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ใช้ประโยชน์จากกระบวนการและประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลายพันรายการ เราดำเนินการแทนผู้ซื้อและผู้ขายและให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่มที่ซื้อกิจการเพื่อการลงทุนและเพื่อการบริหาร

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล

โซลูชันการควบรวมและการซื้อกิจการ