สุขภาพและสวัสดิการด้านสิทธิประโยชน์

โซลูชันด้านคณิตศาสตร์การประกันภัย

สวัสดิการและกลยุทธ์ด้านการบัญชีที่กำหนดโดยตัวเลือกการจัดหาเงินทุนของคุณ สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณหรือไม่ บริการด้านคณิตศาสตร์การประกันภัยของเราช่วยคุณได้

ความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอแผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทน (Defined Benefit Plan)

 

แผนเกษียณอายุได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 80 ปีที่เราอยู่ในอุตสาหกรรม ในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง แผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทน (Defined Benefit Plan) ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเกษียณอายุของลูกจ้างหลายล้านคน แผนดังกล่าวต้องได้รับการตรวจพิจารณาอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ

 

บริการของเรา:

 

 • บริการการประเมินมูลค่าประจำปี
 • การติดตามสถานะกองทุน
 • การจัดการการเงินในแผนเกษียณอายุ
 • การจัดทำประมาณการงบประมาณ
 • ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • การออกแบบแผนเกษียณอายุ
 • การสำรวจเปรียบเทียบและรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ
 • การสนับสนุนการควบรวมและการซื้อกิจการ
 • การยุติแผน
 • การสนับสนุนกลยุทธ์แผนเกษียณอายุแบบบูรณาการ

 

 

 

 

 

 

 

กว่า 80 ปี

 

ประสบการณ์ที่ยาวนาน

บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

 

และกลยุทธ์หลักของเรา

 

เราสามารถช่วยคุณออกแบบโปรแกรมเกษียณอายุที่ผสมผสานอย่างลงตัว อันที่จริงแล้ว เราตระหนักดีว่าคุณต้องการกลยุทธ์ที่มากกว่าเพียงแค่การปรับปรุงแผนโดยทั่วไป ความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอกลยุทธ์บำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทน ประกอบด้วย:

 

 • การผนวกรวมกลุ่มงานกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy Group) ของเราเข้ามาเพื่อช่วยคุณในการจัดการความเสี่ยงของแผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทน (Defined Benefit Plan) ของคุณ
 • การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างครบถ้วนและตรงตามการรับรองภายในประเทศ สำหรับงานและกระบวนการประเมินมูลค่าที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์การประกันภัย
 • การรักษาแผนเกษียณอายุที่เข้มแข็งและความสามารถในการสำรวจเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • การนำเสนอแนวคิดใหม่ในการปรับคุณลักษณะของแผนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทของคุณ

 

การสนับสนุนการยุติแผน

 

หากคุณต้องการดำเนินการยุติแผนของคุณ Mercer พร้อมให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและความซับซ้อนของกระบวนการยุติแผน และช่วยคุณจัดการกับข้อกังวลของผู้เข้าร่วมในแผนดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการมอบหมายผู้จัดการโครงการเฉพาะกิจ ผู้ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Mercer จากทีมด้านคณิตศาสตร์การประกันภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ งานธุรการ การลงทุน และการสื่อสาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ทีมที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจของเราจะช่วยจัดการกับความต้องการของแผนของคุณทั้งหมด

 

กลุ่มงานกลยุทธ์ทางการเงิน

________________________________________

ช่วยคุณในการจัดการความเสี่ยงของแผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทน (Defined Benefit Plan)

โซลูชันการจัดการบำนาญของ Mercer


โปรดดูที่ ประกาศที่สำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 1. Mercer ประมาณการตามข้อมูล Form 5500 Schedule SB ปี 2016 ในการยื่นแผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทน (Defined Benefit Plan)

 

 2. ตัวเลขข้างต้นเป็นตัวเลข ณ เดือนสิงหาคม 2018 และคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์การประกันภัยที่ได้รับการรับรองและเป็นสมาชิกของ SOA, AAA, CCA กลุ่มนักคณิตศาสตร์การประกันภัยจดทะเบียนหรือสมาชิกองค์กรคณิตศาสตร์การประกันภัยสากล

เราพร้อมช่วยคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีหรือส่งข้อมูลให้คุณเพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล