โซลูชันที่นำไปปฏิบัติได้จริง

ผู้ที่บริหารแผนบำนาญแบบกำหนดสิทธิประโยชน์ในปัจจุุบัน เผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา: ความผันผวนของตลาด ความเสี่ยงต่อความรับผิด การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และความกดดันในการลดค่าใช้จ่ายและเงินสมทบ การที่ประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์เช่นนี้ จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์และกระบวนการที่มีความคล่องตัวเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และคว้าโอกาสพร้อมกับบริหารความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย

วิธีการจัดการแผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทน (Defined Benefit Plan) ของ Mercer

ลูกค้าของ Mercer ได้รับคำแนะนำและโซลูชันที่นำเสนอโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่รวมตัวกันจากหลากหลายกลุ่มงาน ทีมหลักที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ของเรา ได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยผู้จัดการ กลยุทธ์บำนาญ การดำเนินการลงทุน และอื่นๆ ทีมหลักและทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำงานร่วมกันเพื่อให้คำแนะนำอย่างรอบด้านและให้แนวทางอย่างต่อเนื่อง

 

ความครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายของ Mercer แสดงให้เห็นว่า เราพร้อมขยายทีมเพื่อดึงผูุ้เชี่ยวชาญที่ตรงสาขาเข้ามาจัดการปัญหาที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรของคุุณได้ทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทีมการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุุนทั่วโลกของเราที่ดูแลจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ภาพใหญ่ หรือทีมประจำภูมิภาคของเราที่ดูแลจัดการกฎระเบียบในประเทศ เราพร้อมนำเสนอโซลูชันที่สามารถขยายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าของเรา For multinational organizations, สำหรับบริษัทข้ามชาติ Mercer สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงประเทศหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เพิ่มเงินส่วนเกินและลดความเสี่ยง

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กับความรับผิด เป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยให้แผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทนบรรลุตามภาระผูกพันและวัตถุประสงค์ของกองทุน และต้องมีโครงสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ทีมการลงทุนของเราจะตรวจสอบประเภทสินทรัพย์หลักและรอง รวมถึงปัจจัยผลักดันในตลาดและผลตอบแทน เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การเพิ่มเงินส่วนเกินภายในกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม ประสบการณ์และความรอบรู้เกี่ยวกับตลาดและผู้จัดการของเรา ช่วยให้เรากำหนดพอร์ตการลงทุนสำหรับผู้จัดการและกองทุน เพื่อนำไปใช้ในการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในลักษณะที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนและมีความคุ้มทุน ในขณะเดียวกัน ความเข้าใจเชิงลึกในปัจจัยผลักดันมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงความรับผิดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการจัดการความเสี่ยงบำนาญโดยรวม ทีมจัดการความเสี่ยงบำนาญและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ครอบคลุมของเรา ช่วยให้เรานำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมอย่างแท้จริงให้กับลูกค้าของเรา

นวัตกรรมที่สนับสนุนโดยการวิจัยแบบเจาะลึก

สิ่งที่สำคัญกับงานทั้งหมดของเรา คือ การทุ่มเทในการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ การวิจัยผู้จัดการ แบบจำลองความเสี่ยงและปัจจัยที่ทันสมัย การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่ยืดหยุ่น และการตั้งงบประมาณความเสี่ยงเงินบำนาญส่วนเกิน เป็นเพียงบางส่วนของงานหลักที่เราสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้กับลูกค้าของเราในกลุ่มแผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทน เป้าหมายของเราคือ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพอนาคตได้ในปัจจุบัน

Mercer ช่วยคุณได้อย่างไร

Mercer พร้อมช่วยให้แผนบำนาญแบบกำหนดประโยชน์ทดแทนของคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่อเนื่องได้ เช่น ความผันผวนของตลาด ความเสี่ยงต่อความรับผิด และความกดดันในการลดค่าใช้จ่ายและเงินสมทบ


ข้อมูลเชิงลึกด้านการเกษียณอายุและการลงทุน

ดาวน์โหลดรายงานของเรา

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล