ที่ปรึกษาที่ไว้วางใจในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 

รางวัลตอบแทนผู้บริหารและภูมิทัศน์บรรษัทภิบาลมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โปรแกรมเหล่านี้ต้องการดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูง จูงใจให้สร้างผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจและกลยุทธ์การจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน การถูกตรวจสอบโดยละเอียดจากผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษาผู้รับมอบอำนาจ ภาครัฐ และสื่อ ที่กำลังต้องการให้ค่าจ้างสำหรับผู้บริหารสอดคล้องกับระดับผลการปฏิบัติงานและอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยง

ที่ปรึกษาด้านรางวัลตอบแทนของ Mercer เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการบริษัทมหาชนและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของ Mercer มีความเชี่ยวชาญสูงสุดในอุตสาหกรรมในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการของผู้บริหารและกรรมการบริษัท การปรับค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงานและบรรษัทภิบาล

รักษาและจูงใจผู้มีทักษะความสามารถสูงระดับบริหารไว้กับองค์กร

การมีผู้นำที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จที่สำคัญที่สุด Mercer สามารถช่วยคุณดึงดูด รักษา และจูงใจผู้มีทักษะความสามารถสูงระดับบริหารทั่วโลกและในประเทศที่องค์กรต้องการเพื่อสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระยะยาว

เราช่วยให้องค์กรกำหนดระดับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความต้องการผู้มีทักษะความสามารถสูงเชิงกลยุทธ์และการเปรียบเทียบผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาของเราบรรลุเป้าหมายการสร้างให้เกิดผลด้านบวกต่อผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยงที่สามารถวัดผลได้ โดยจัดทำโปรแกรมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและเป็นตราสารทุน ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร เจ้าของ และองค์กร ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นด้านกฎระเบียบ กฎหมายและความต้องการของผู้ถือหุ้นด้วย

รางวัลตอบแทนผู้บริหารที่มีเหตุผลที่เหมาะสม

บริการการให้คำปรึกษาด้านค่าตอบแทนและรางวัลตอบแทนผู้บริหารของเราประกอบด้วย:

  • แนวทางการทำงานร่วมกัน: ที่ปรึกษาของเราใช้ความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงแค่ให้ข้อมูลเท่านั้น
  • มุมมองที่หลากหลาย: เราพิจารณามุมมองของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บริษัทและพนักงาน ควบคู่ไปกับการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงภายนอกและในตลาดแข่งขัน
  • ข้อมูลตลาด: เราใช้ประโยชน์จากข้อมูลตลาดผู้บริหารจากทุกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและเครื่องมือการสำรวจการออกแบบที่กำหนดได้เองและการวิเคราะห์ประเด็นที่เฉพาะเจาะจง โซลูชันข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของเรารวมข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารของ Mercer ด้วย
  • ความเป็นกลาง: เรากำหนดมาตรฐานทางธุรกิจทั่วโลกในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการให้คำแนะนำกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารหรือประเด็นรางวัลตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

ให้เราช่วยจัดการโปรแกรมค่าตอบแทนและรางวัลตอบแทนผู้บริหารให้คุณด้วยบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลที่ครอบคลุมของ Mercer บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมากมายที่ประสบความสำเร็จก่อนคุณ

  • ยกระดับความสามารถของคุณในการดึงดูด รักษาและจูงใจผู้มีทักษะความสามารถสูงไว้กับองค์กรของคุณ
  • ปรับค่าจ้างให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณและการเปรียบเทียบผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เกี่ยวข้อง
  • รับรู้มูลค่าของธุรกรรมที่เป็นเจ้าของ
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายและข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้เชี่ยวชาญ Mercer

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านรางวัลตอบแทนผู้บริหารในเอเชียของเรา

 
Kevin Ong

Kevin Ong
T: +65 6398 2634
E: kevin.ong@mercer.com
Kevin เป็นหัวหน้าทีมค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Kevin ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับโซลูชันค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและบรรษัทภิบาล Kevin มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในภูมิภาคซึ่งรวมถึงประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์และไทย

 


Nishant Mahajan
T: +65 6398 2792
E: nishant.mahajan@mercer.com
Nishant เป็นหัวหน้าทีมให้คำปรึกษาค่าตอบแทนและรางวัลตอบแทนผู้บริหารในสิงคโปร์ Nishant สั่งสมประสบการณ์ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ในการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการค่าตอบแทนและทีมผู้บริหารอาวุโสเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในการใช้จ่ายรางวัลตอบแทน การปรับปรุงโปรแกรมรางวัลตอบแทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทั้งพนักงานแลผู้ถือหุ้น

 

Bryan Shon

Bryan Shon
T: +6563982833
E: bryan.shon@mercer.com
Bryan เป็นหัวหน้าโครงการของทีมค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของ Mercer ที่ครอบคลุมภูมิภาคสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Bryan นำเสนอโซลูชันด้านค่าตอบแทน การออกแบบสิ่งจูงใจ การประเมินค่าแผนตราสารทุน และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนรวม

 


Cheryl Er
T: +6563982566
E: cheryl.er@mercer.com
Cheryl เป็นที่ปรึกษาในทีมค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของ Mercer ในสิงคโปร์ Cheryl มีประสบการณ์ครอบคลุมด้านการออกแบบ การนำไปใช้ และการตรวจสอบกรอกรางวัลตอบแทนและแผนสิ่งจูงใจสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

 

Hans Kothuis, PhD
T: +852 3476 3817
E: hans.kothuis@mercer.com
Hans Kothuis พาร์ทเนอร์ประจำสำนักงานในฮ่องกงของ Mercer เป็นหัวหน้าทีมรางวัลตอบแทนผู้บริหารของ Mercer ที่ดูแลภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ Hans มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารและค่าตอบแทนทั่วไปแก่ผู้บริหารอาวุโสมายาวนานกว่า 20 ปี

 

Robert Li
T: +852 3476 3917
E: robert.li@mercer.com
Robert Li เป็นหัวหน้าหน่วยธุรกิจการให้คำปรึกษาผู้มีทักษะความสามารถสูงในฮ่องกง Robert มีประสบการณ์กว่า 25 ปีด้านค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร รางวัลตอบแทนทั่วไป การให้คำปรึกษาแก่กรรมการบริษัท และด้านทรัพยากรบุคคลในการควบรวมและการซื้อกิจการ

 

Shawn Li
T: +852 3476 3908
E: shawn.li@mercer.com
Shawn Li เป็นหัวหน้าทีมในฮ่องกง มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการให้คำปรึกษาในจีนแผ่นดินใหญ่ สหราชอาณาจักรและฮ่องกง Shawn เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านค่าตอบแทนที่ได้รับการรับรองและสำเร็จการศึกษาสาขา MBA จาก Oxford University

มุมมองเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล

โซลูชันกำลังคนและอาชีพ