ประเมินกำลังคนของคุณด้วยการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาภาวะผู้นำ.

จินตนาการว่าคุณคือผู้วางผังเมือง คุณจะเชื่อมทางหลวงเข้าสู่ชุมชนที่จุดใด ความสมดุลของคอนกรีตกับพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ใด ป้ายรถประจำทางและรถไฟใต้ดินควรตั้งอยู่ที่ใด

ในทำนองเดียวกันแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ต้องคาดคะเน และตอบสนองความต้องการผู้มีทักษะความสามารถสูงในอนาคต

ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่ได้รับจากการวางแผนกำลังคน

จินตนาการว่าคุณคือผู้วางผังเมือง คุณจะเชื่อมทางหลวงเข้าสู่ชุมชนที่จุดใด ความสมดุลของคอนกรีตกับพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ใด ป้ายรถประจำทางและรถไฟใต้ดินควรตั้งอยู่ที่ใด

ในทำนองเดียวกัน แผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ต้องคาดคะเน และตอบสนองความต้องการผู้มีทักษะความสามารถสูงในอนาคต

ในฐานะผู้นำที่มีทักษะความสามารถสูง คุณต้องสร้างภูมิทัศน์สู่การเติบโต และสร้างผลผลิตงานในสำนักงาน ภูมิภาคและแม้แต่ทวีป ประเมินภาวะผู้นำของผู้มีทักษะความสามารถสูงเพื่อระบุกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ Human Capital Scan ของ Mercer สามารถช่วยคุณได้

62% ขององค์กรให้คะแนนตนเองว่า ขาดประสิทธิภาพในการวางแผนกำลังคน

คุณเข้าใจบุคลากรของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่ พวกเขาคือใคร พวกเขาปฏิบัติงานอย่างไร และคุณสูญเสียพวกเขาไปที่ใด คุณต้องมีแผนที่ดีที่สุดสำหรับกำลังคนของคุณ ซึ่งรวมทั้งข้อมูลด้านทุนมนุษย์ การวิจัยที่กว้างขวาง และการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการใช้การวิเคราะห์กำลังคนจะช่วยให้มั่นใจว่า เงินทุกบาทที่ลงทุนไป และโต๊ะทำงานทุกตัว (ทั้งออนไลน์และในสถานที่) มีบุคลากรที่มีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จให้กับคุณ

การวางแผนอย่างชาญฉลาดที่สนับสนุนด้วยการวิเคราะห์กำลังคน

ด้วยแผนกลยุทธ์การจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงของ Mercer คุณสามารถอัปเดตกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ ระบุช่องว่างภายในระบบการจัดการผู้มีทักษะความสามารถของคุณ และกำหนดแนวคิดริเริ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงที่นำไปปฏิบัติได้

ประเมินบัญชีรายชื่อแรงงานภายในองค์กรของคุณ ด้วยเครื่องมือวางแผนกำลังคนของ Mercer หรือแพลตฟอร์ม Internal Labor Market Analysis ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ด้วยการวิเคราะห์กำลังคนนี้ คุณจะทราบได้ว่า การลงทุนในผู้มีทักษะความสามารถสูง สร้างผลตอบแทนอย่างไร และคุณควรมุ่งเน้นที่จุดใดในอนาคต

พัฒนาพนักงานด้วยการจัดการอาชีพและการพัฒนาภาวะผู้นำ

เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน แทนที่จะมองย้อนกลับไปว่า พนักงานได้ทำอะไรไปบ้าง เราต้องสร้างแรงจูงใจด้วยเป้าหมายความคาดหวังในอาชีพที่น่าตื่นเต้น

สร้างการเสนอคุณค่าให้กับพนักงาน. คุณสามารถสร้างเส้นทางที่ดีกว่าให้กับบุคลากรของคุณด้วยโซลูชันCareer Frameworks ของ Mercer ควบคู่ไปกับข้อเสนออื่นๆ ของเรา การวิจัย ของ Mercer พบว่า พนักงานจะมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อพวกเขามองเห็นเส้นทางการเติบโตในอาชีพการงาน ในบางตลาด การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งเสนอคุณค่าให้กับบุคลากรได้ดีกว่าเงินเดือน

วิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานและการจัดการอาชีพของเรา คำนึงถึงมุมองอาชีพในระยะยาว และในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกในปัจจุบัน ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้นที่ต้องกำหนดกรอบแนวคิดแบบทั่วโลก แต่พนักงานในทุกระดับก็จำเป็นต้องมีชุดทักษะที่แตกต่างที่จำเป็นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการ เป็นผู้นำระดับโลก ตรวจสอบว่าถนนในเมืององค์กรของคุณไม่ผุพัง โดยใช้การสนับสนุนจากกลยุทธ์การจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงของ Mercer

"เมื่อใช้เครื่องมือที่เหมาะสม การระบุศักยภาพคือศาสตร์แขนงหนึ่งMercer เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเราเพื่อระบุและพัฒนาผู้นำด้วยกรอบแนวคิดสู่การเติบโต" Raelee Hobson กลุ่มงานพัฒนาองค์กร Oil Search Limited

บริการและผลิตภัณฑ์ด้านกำลังคนและอาชีพ

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล

โซลูชันกำลังคนและอาชีพ