บุคลากรของคุณเป็นผู้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร และในท้ายที่สุดแล้ว ก็กำหนดความสำเร็จขององค์กรด้วย รางวัลตอบแทนที่เหมาะสมมีความสำคัญยิ่ง บริษัทส่วนใหญ่ใช้รางวัลตอบแทนเป็นศูนย์กลางของกรอบกลยุทธ์การจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงที่สนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจ แต่รางวัลตอบแทนที่มีความหมายไม่อาจใช้ได้ในทุกสถานการณ์ แต่ควรถูกออกแบบเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่เหมาะสมและเน้นย้ำวัฒนธรรมขององค์กรของคุณ คุณต้องการให้รางวัลผลตอบแทนแตกต่างกันตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หน่วยธุรกิจ ทักษะ อายุและข้อมูลประชากรของพนักงานหรือไม่ สำหรับบริษัทส่วนใหญ่ คำตอบคือ ใช่

เพื่อกำหนดรางวัลตอบแทนอย่างมีความหมายสำหรับทั้งธุรกิจและพนักงานของคุณ รางวัลตอบแทนของคุณควร:

  1.  มีพื้นฐานข้อมูลจากตลาด
  2.  ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
  3.  เป็นธรรมและเสมอภาค
  4.  ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแบบรายบุคคล

มีพื้นฐานข้อมูลจากตลาด

คุณจ่ายค่าตอบแทนสูงหรือต่ำเกินไปสำหรับงานและทักษะที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทอื่นๆ เสนอสิ่งจูงใจหรือโปรแกรมซึ่งคุณไม่มีหรือไม่ ฐานข้อมูลการเปรียบเทียบสมรรถนะ ของเรา ใช้แนวปฏิบัติของข้อมูลตลาดที่ถูกต้องและล่าสุด เพื่อประเมินและกำหนดค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ ด้วยเครื่องมือ การประเมินค่างาน ของ Mercer คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้คุณปรับเทียบระดับค่าตอบแทนกับประเทศต่างๆ และอุตสาหกรรมต่างๆ

ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน

คุณจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร แผนสิ่งจูงใจของคุณผลักดันพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ การบริหารผลการปฏิบัติงานของบริษัทของคุณบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ บริษัทของคุณสามารถระบุผู้มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมได้หรือไม่ Mercer เป็นบริษัทผู้นำแนวคิดด้านแนวปฏิบัติและแนวโน้มการบริหารผลการปฏิบัติงานและการออกแบบแผนสิ่งจูงใจ

 

เป็นธรรมและเสมอภาค
 

ความต้องการค่าจ้างที่เป็นธรรมยังคงเป็นหัวข้อข่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องจากผู้นำอุตสาหกรรม นักการเมืองและนักลงทุนยังคงจุดประเด็นปัญหานี้ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วโลกของ Mercer ที่สนับสนุนโดย Pay Equity Calculator™ของเรา ช่วยให้คุณประเมินค่าจ้างที่เป็นธรรมสำหรับกำลังคนทั่วโลกของคุณ Our proprietary วิธีการประเมินค่างานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ช่วยให้คุณวัดค่างานอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกัน แนวทางของกรอบเส้นทางอาชีพของเราช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มงานและระดับอาชีพทั้งหมดที่สอดคล้องกับโปรแกรมค่าจ้างของคุณ เพื่อการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมและเสมอภาค

ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางอาชีพแบบรายบุคคล

การสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาทักษะและอาชีพมีความสำคัญกับบริษัทที่เชื่อว่า ความคล่องตัวภายใน การพัฒนาทักษะและการรื้อฟื้นทักษะใหม่ จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวิธีการออกแบบงานภายใน กรอบเส้นทางอาชีพส่งผลต่อการปรับค่าตอบแทนทั้งในแนวราบและแนวดิ่งสำหรับผู้มีทักษะความสามารถสูง และสะท้อนให้เห็นถึงทักษะและความชำนาญของคุณที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนที่สนับสนุนเป้าหมายนี้

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญด้านรางวัลตอบแทนสำหรับพนักงานของเราสามารถช่วยคุณ:

  • กำหนดกลยุทธ์ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ หรือปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องหลังการควบรวมหรือซื้อกิจการ
  • ใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลใหม่ของคุณด้วยสถาปัตยกรรมงานที่ออกแบบอย่างเหมาะสม
  • กำหนดกรอบอาชีพเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มผู้มีทักษะความสามารถสูงแบบบูรณาการมากขึ้น
  • ใช้แผนค่าจ้างพื้นฐานและสิ่งจูงใจที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เจาะจงของคุณ
  • เปิดมิติความสามารถใหม่ขององค์กรโดยเน้นทักษะและส่งเสริมพนักงานในเส้นทางอาชีพของแต่ละคน
  • วิจัยการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมและวางแผนปรับค่าจ้างที่เป็นธรรมภายในบริษัทของคุณ

ดูประกาศที่สำคัญของเรา

รายงานนี้ไม่มีคำแนะนำในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ Mercer ให้คำแนะนำตามสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และคำแนะนำสำหรับลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างกัน;


โซลูชันกำลังคนและอาชีพของ Mercer

พูดคุยกับที่ปรึกษาของ Mercer

เรายินดีและพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณ โปรดกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง

*ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูล